PDF
Senast publicerad:

Nödvatten

Om det blir allvarliga störningar i dricksvattenförsörjningen kan kommunen placera ut vattentankar. Detta kallas för nödvatten. Tankarna placeras ut på förutbestämda platser i områden där det är behov av vatten. Du måste själv ha med dig kärl för att ta hem vattnet.

Dricksvatten är ett av våra allra viktigaste livsmedel och kommunen ansvarar för att alla invånare har tillgång till dricksvatten, även om den ordinarie vattenförsörjningen inte fungerar eller om vattnet av någon anledning blivit smittat.

Kommunen placerar ut vattentankar

Om en eller flera kommundelar blir utan vatten en längre tid än vad som är hanterbart ställer kommunen ut vattentankar. Vatten placeras på förutbestämda platser i de områden där det finns behov. Tankarna fylls sedan på kontinuerligt så länge behov finns.

Aktuella placeringar av vattentankar

Vid större störningar i vattenförsörjningen kommer det att finnas en uppdaterad lista med aktuella placeringar av vattentankar på denna sida och krisinformation.

Ta med egna kärl

Vattnet hämtar du i egna medhavda kärl. Det är bra om du redan idag funderar på om du har lämpliga kärl att hämta dricksvatten i. Du som har hemtjänst får hjälp av dem med att forsla hem vattnet.

Hur mycket vatten får jag?

Vid en vattenbristsituation kan det bli ransonering. Vattenbehovet beräknas till fem liter per person under första dygnet. Därefter femton (15) liter per person och dygn.

Vem får vatten först?

De som är mest sårbara får vatten först, det gäller till exempel våra särskilda boenden, där gamla eller sjuka som vårdas.

Beroende på hur omfattande vattenstörningen är, kan det dröja kortare eller längre tid innan samtliga förutbestämda platser har fått tankar på plats.

Tips för att klara vattenbehovet

För att spola på toaletten, diska och tvätta dig kan du hämta vatten ifrån hav, bäck, trädgårdstunna, damm, pool eller liknande.Om vattnet i kranen har blivit förorenat kan du koka upp vattnet ordentligt och låta det svalna sen kan du använda det i matlagning eller som dryck.

För att förse större djur som till exempel hästar med vatten, behöver du som djurägare använda vatten från vattendrag eller kontakta grannar med rent brunnsvatten. Kontrollera gärna förekomsten av vattendrag och grannar med brunnsvatten i förväg.

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons