Meddelande

Energi- och elbesparing - Här finns information och tips som kan hjälpa i den ansträngda situationen när det gäller energi och el.

PDF
Senast publicerad:

Överföringsledning Lagmansholm - Östadkulle

Överföringsledningar för vatten och spillvatten

Vårgårda kommun har byggt överföringsledningar till Lagmansholm och Östadkulle. Detta öppnar för möjligheten att ansluta sig till det kommunala vatten- och spillvattennätet utmed ledningarna.

Installationskostnader för att ansluta sig till överföringsledningen varierar beroende på avstånd och markförhållande. I vissa fall kan man göra en gemensam anslutningspunkt för flera fastigheter, vilket kan vara mer ekonomiskt fördelaktigt för fastighetsägarna.

För anslutningsavgifter gäller kommunens ordinarie taxa för anslutning av vatten och avlopp.

Vid intresse att ansluta sig på dricksvatten eller spillvatten, så kontakta VA-enheten via e-postadress: va@vargarda.se

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons