PDF
Senast publicerad:

Översvämning

Fotot är taget vid Fridhemsskolan vid översvämning av Kyllingsån, 2020-02-19.

Källaröversvämning

Kraftigt regn, snabb snösmältning och stopp i avloppet kan skapa översvämning. Det är ovanligt, men risken finns. Var därför försiktig med att ställa värdefulla föremål på källargolvet och ha koll på hur avloppet fungerar.

Om du drabbas av källaröversvämning under torrväder bör du i första hand undersöka fastighetens eget ledningsnät. Så man får veta om översvämningen beror på stopp i fastighetens ledningar eller om den orsakas av stopp i kommunens ledningar.

Om din källare har blivit översvämmad

  • Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna. Se dock till att eventuell dräneringspump inte stannar.
  • Flytta värdefulla och fuktkänsliga föremål som kan skadas av vattnet.
  • Skaffa hjälp med länspumpning.
  • Var noga med hygienen efter kontakt med inträngande avloppsvatten.
  • Kontakta omgående ditt försäkringsbolag vid översvämningsskador och kräv besiktning av skadan.
  • Ordna hjälp med skadereglering och uttorkning.

Vart vänder jag mig vid en översvämning?

Om det gäller akuta störningar på det kommunala ledningsnätet eller stora vattensamlingar på gator:

Vardagar 7.00 – 16.00, kontakta VA via växel 0322-60 06 00 via e-post: VA@vargarda.se

Övrig tid gäller journummer för VA: ​0706-35 41 25

Skadeanmälan gör du till ditt försäkringsbolag.

Vid fel på privata ledningar, kontakta ett VVS-företag.

Försäkringsbolaget kan neka dig ersättning eller begära skadeersättning från dig om en utredning i samband med källaröversvämning visar att din fastighets stuprör har anslutits till spillvattenledningen.

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons