PDF
Senast publicerad:

Vattenläckor

Om en läcka uppstår

Ibland uppstår det en vattenläcka på kommunens ledningar. Detta kan uppstå när till exempel snön försvinner och tjälen går ur marken. Under tiden som arbetet pågår med att laga en läcka stängs vattnet av i det berörda området. Om arbetet är omfattande och kommer att pågå en längre tid ställs vattentankar ut med renvatten.

Kommunen är ansvarig för ledningar fram till din fastighetsgräns. Innanför gränsen är fastighetsägaren ansvarig för brister på VA-ledningar och kontaktar själv VVS-företag för att åtgärda fel på fastigheten.

Vattnet kan efter avstängningen vara missfärgat och innehålla luft, det är dock inte farligt att använda som dryck och vid matlagning. Efter en lagning kan vattnet ha en brunaktig färg, vilket vanligtvis är järn och mangan som har fällts ut från insidan på ledningarna. Vattnet kan också vara vitt i färgen, där det vita beror på luftbubblor.

Ett generellt råd vid missfärgat vatten eller andra kvalitetsproblem är att spola i alla kranar i huset i minst 30 minuter.

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons