PDF
Senast publicerad:

Vattenmätare och konsoler

Vattenmätare, bild från Tekniska Verken

Vattenmätare med konsol

Vattenmätare

Kommunen ansvarar för vattenledningen fram till fastighetens tomtgräns. Alla som har kommunalt vatten har en mätare installerad för att mäta hur mycket vatten som förbrukas. Vattenmätaren är kommunal egendom. Alla ledningar från servisventilen fram till tappstället är fastighetsägarens/abonnentens ansvar.


Installation av vattenmätare vid nybyggnad

När huset är färdigbyggt och inkopplat så ska kommunen sätta in vattenmätare. Fastighetsägaren förbereder en mätarkonsol. Konsolen hör till fastighetens ansvarsområde. Kommunens personal sätter ut vattenmätare.

Antal och storlek på vattenmätare bestäms av fastighetsägaren i samråd med Gata/VA-enheten. För ett bostadshus så finns det bara en typ av mätare att installera, men för flerbostadshus eller verksamheter som förbrukar mycket vatten så brukar flera mätare behövas. Kontakta Gata/VA-enheten för att sätta ut en vattenmätare via telefon 0322-600 514 eller e-post VA@vargarda.se.

Om en mätare är installerad i ett oisolerat eller ouppvärmt utrymme kan det finnas risk för att mätaren fryser sönder vid låga temperaturer. Förebygg detta genom att isolera eller hålla utrymmet uppvärmt. En skadad vattenmätare som måste lagas bekostas av fastighetsägaren.

Mätaren ska läsas av på begäran från kommunen, minst en gång per år. Avläsning krävs även om ni har en fjärravläst mätare, det blir då en kontroll av att den digitala avläsningen fungerar rätt. Mätaren byts vart tionde år av kommunen (för större mätare är bytesintervallet vart femte år).


Konsoler för vattenmätare

Fastighetsägaren äger konsolen som vattenmätaren sitter fast i. Se bilden nedan för beskrivning av ansvarsgränserna mellan kommunen (huvudmannen) och fastighetsägaren:

Vattenmätare med ansvarsgränser

Vattenmätare med ansvarsgränser


Om du har gamla ventiler (se bild nedan på vattenmätare med gammal typ av vattenkranar), eller om konsolen inte sitter fast så bör dessa bytas. Kontakta en VVS-firma för att utföra ett byte av konsolen eller kranarna.

Vattenmätare med gamla kranar, s.k. champagnekorkar

Vattenmätare med gamla kranar, s.k. champagnekorkar


Egenkontroll av kranarna på mätarkonsolen

Motionera fastighetens ventiler på konsolen till vattenmätaren. Detta bör göras minst två gånger om året.

Gör en egenkontroll av kranarna vid sidan om vattenmätaren. Metod för att göra en egenkontroll:

Öppna en synlig eller hörbar kran, exempelvis kökskranen, på rinn. Därefter stäng långsamt en ventil i taget, då kommer ett lätt susande ljud att uppstå i ventilen. Öppna sedan den ventilen igen innan du stänger nästa. Om vattnet slutar rinna är den fungerande. Upprepa några gånger.

Kontakta VVS-firma i följande fall:

  • Om du måste använda verktyg för att vrida på ventilen, då är den trasig.
  • Går ventilen lätt och vattenmätaren inte slutat snurra är den trasig.
  • Går ventilen trögt och vattenmätaren inte slutat snurra är den trasig.
  • Gick ventilen trögt och det lät klick och nu går den lätt, men vattenmätaren har slutat snurra är den trasig i stängt läge.

Är en ventil trasig måste denna bytas. Kontakta VVS-firma för att göra bytet.

Fastighetsägaren har även ansvaret att skydda vattenmätaren mot att frysa sönder.

Kommunen kommer minst en gång var 10e år att byta din mätare till en ny, och då måste kranarna på mätarkonsolen fungera innan mätaren kan bytas.


Kontrollera om det finns vattenläckor i byggnaden

En vattenläcka kan bli kostsam, då allt vatten som passerat vattenmätaren ska betalas av fastighetsägaren.

För att kontrollera om det finns någon läcka i huset, gör följande test:

Se till att ingen använder vatten i byggnaden, t.ex tvättmaskin, diskmaskin, dusch, toalett. Om mätaren står still, så att inga mäthjul snurrar eller siffror rör sig på vattenmätaren så finns det ingen vattenläcka i byggnaden.


Här är några ytterligare råd för att minska risken för vattenläckor i huset:

Stäng kranen för inkommande vatten vid längre resor.

Installera gärna en vattenfelsbrytare som skydd mot vattenläckor. Efter installation, kontakta ditt försäkringsbolag och meddela om installationen.

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons