Meddelande

Vårgårda kommun följer Folkhälsomyndigheten och andra expertmyndigheters rekommendationer om hur coronaviruset ska hanteras. Det är viktigt att vi tillsammans tar ansvar för att minska smittspridningen. Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Hjälp till att förebygga smittspridning hos riskgrupper, framför allt äldre.

PDF
Senast publicerad: 2020-01-09

Ny VA-taxa år 2020

Enheten för vatten och avlopp tillämpar ny taxa från och med 1 januari 2020. Den nya VA-taxan innebär en höjning, vilket bedömts nödvändigt för att täcka ökade kostnader för slamhantering samt för att täcka ett förväntat underskott från år 2019, då en sänkning av VA-taxan gjordes.

Det är brukningsavgiften för kommunalt vatten och avlopp som höjs genom att den fasta avgiften för vattenmätare höjs, medan den rörliga avgiften för dricksvatten ligger kvar på 30 kr/m3 inklusive moms.

Anläggningsavgifter för kommunalt vatten och avlopp behålls på samma nivå som tidigare.

Taxa för Vårgårda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningPDF

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons