Covid-19

Vårgårda kommun följer händelseutvecklingen av coronaviruset, covid-19 och arbetar aktivt med beredskap för att kunna förhindra och hantera eventuell smittspridning. Vi utgår från ansvariga myndigheters rekommendationer med målet att kommunens verksamheter ska vara förberedda och påverkas så lite som möjligt.

PDF
Senast publicerad:

Ventiler testas, grumlighet kan uppstå i dricksvatten

Under april och maj kommer ventiler på vattenledningar att testas i Vårgårda. Korta avbrott och grumlighet kan uppstå i dricksvattnet.

Från måndag 15 mars t.o.m. maj kommer ventiler att testas på dricksvattenledningar söder om järnvägen i Vårgårda tätort. Syftet är att förbereda för spolning av dricksvattenledningarna som ska göras i juni.

Vid testning av ventiler så kan korta avbrott ske i dricksvattenförsörjningen, dessa är endast tillfälliga då ventilerna strax öppnas igen. Det kan även uppstå grumlighet eller bubblor i dricksvattnet. Grumlighet kan komma från avlagringar som släpper från insidan av ledningarna, det är vanligtvis järn och mangan och inga farliga ämnen i sig. Grumligheten är tillfällig.

Spola i kranen så att vattnet blir rent och klart igen. Bubblorna kommer från luft i vattnet, som kan uppstå vid tryckförändringar i vattenledningarna.

Störningarna kan återkomma flera gånger, ifall det finns flera ventiler som måste testas i samma gata eller kvarter.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons