Meddelande

Under eftermiddagen och kvällen väntas kraftiga åskskurar som kan ge stora regnmängder på kort tid med risk för översvämning samt elavbrott. Det som kan påverka dig är: Trafiken kan gå långsammare på grund av översvämmade vägar. Risk att till exempel källare, dagvattensystem, vägar och viadukter översvämmas.

PDF
Senast publicerad:

Ny VA-taxa år 2022

År 2022 så görs en höjning av VA-taxan på totalt 2 %, för att täcka underhållsbehov på ledningsnätet, utbyggnad av vattenverk m.m. Höjningen görs på den rörliga delen av brukningsavgiften, priset på m3 dricksvatten, som höjs till 33,50 kr/m3 inklusive moms, från nuvarande 32,25 kr/m3.

Den fasta avgiften är oförändrad för vattenmätare. Den minsta mätaren s.k. villamätare har en avgift på 2 556 kr/år inkl. moms.

Dagvattenavgiften sänks till 0,88 kr/m2 och år för hårdgjord yta, från 1 kr/m2.

Höjningen av brukningsavgiften för villor bedöms höjas med 1 % till 7 760 kr/år (beräknat på 150 m3/år).

Anläggnings­avgiften för kommunalt vatten och avlopp höjs med 5% till 119 275 kr/anslutning av tre va-tjänster (dricksvatten, spillvatten och dagvatten). En ändring görs av definitionerna av ”bostadsfastighet” och ”annan fastighet” så att Vårgårdas VA-taxa ansluter till Svenskt vattens rekommendation. Någon höjning av denna avgift har inte gjorts sedan år 2016, då var avgiften för ett bostadshus var 107 165 kr mot dagens 113 596 kr.

En omfördelning görs även mellan servisavgift och lägenhetsavgift, då Vårgårda har en mycket lägre lägenhetsavgift än andra kommuner i riket (ca 5 000 kr/lägenhet jämfört med 26 000 kr/lägenhet). Dvs. servisavgiften sänks och lägenhetsavgiften höjs. Effekten av denna omfördelning blir synlig vid tillbyggnader eller vid byggande av flerbostadshus, som då kommer få betala mer i lägenhetsavgift.

Utfall av taxeändringen:

Brukningsavgift år 2022 för villor skulle hamna på 7 760 kr/år, en höjning med 1 %. Vid jämförelse med riket så kostar VA för en villa 8 020 kr/ år 2021, och 8 400 kr för Västra Götaland.
För flerbostadshus med 15 lägenheter hamnar brukningsavgiften på 72 800 kr/år, en höjning med 3 %. Genomsnittet för riket är 76 050 kr år 2021 för flerbostadshus och 75 100 kr för Västra Götaland.
För en industri som förbrukar 5000 m3 vatten och har 6000 m2 hårdgjord yta, så skulle förslaget innebära en årlig avgift på 188 400 kr, en höjning med 2 %.

Anläggningsavgift för villor skulle hamna på 119 275 kr i Vårgårda, en höjning med 5 %. Vid jämförelse med riket så ligger den på 148 766 kr år 2021 för villor, och 156 000 kr för Västra Götaland.
Anläggningsavgift för flerbostadshus skulle hamna på 294 275 kr i Vårgårda, en höjning med 61 %. Vid jämförelse med riket så ligger den på 499 300 kr år 2021 för villor, och 486 500 kr för Västra Götaland. )

Taxa för Vårgårda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Pdf, 421 kB, öppnas i nytt fönster.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons