Meddelande

Energi- och elbesparing - Här finns information och tips som kan hjälpa i den ansträngda situationen när det gäller energi och el.

PDF
Senast publicerad:

VA-taxa 2023

Till år 2023 så görs en höjning av VA-taxan på totalt 8 % på brukningsavgiften. Höjningen görs på den fasta delen av brukningsavgiften.

År 2023 så görs en höjning av VA-taxan på totalt 8 %, för att täcka underhållsbehov på ledningsnätet, utbyggnad av vattenverk m.m. Höjningen görs på den fasta delen av brukningsavgiften.Den fasta avgiften för vattenmätare höjs. Den minsta mätaren s.k. villamätare kommer att få en avgift på 3 120 kr/år, från tidigare 2 556 kr/år inkl. moms.Brukningsavgiften för villor skulle hamna på 8 350 kr/år för en villa (beräknat på 150 m3/år), vilket är en höjning med 564 kr från år 2022. Vid jämförelse med riket så kostar VA för en villa 8 320 kr/år 2022.

För flerbostadshus med 15 lägenheter skulle brukningsavgiften hamna på 74 040 kr/år vilket är en höjning med 1 130 kr år 2022. Genomsnittet för riket är 78 660 kr år 2022 för flerbostadshus.
Anläggnings­avgiften för kommunalt vatten och avlopp höjs med 17 % till 140 000 kr/anslutning av tre va-tjänster (dricksvatten, spillvatten och dagvatten). Vid jämförelse med riket så ligger motsvarande anläggningsavgift på 152 725 kr år 2022 för villor.

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons