Meddelande

Energi- och elbesparing - Här finns information och tips som kan hjälpa i den ansträngda situationen när det gäller energi och el.

PDF
Senast publicerad:

Ventilprojektet är igång

Undrar ni varför kommunen gräver i gatan? Under en fyraårsperiod har kommunen som ambition att byta ut alla icke-fungerande avstängningsventiler på dricksvattennätet. Projektet har börjat i år efter sommaren. Bilden visar ett gammalt dricksvattenrör igensatt av järn och mangan.

Under en fyraårsperiod har kommunen som ambition att byta ut alla icke-fungerande avstängningsventiler på dricksvattennätet i Vårgårda, Lagmansholm och Östadkulle.

Projektet har börjat i år 2022 och hittills har 26 stycken ventiler lagats. Avstängningsventilerna är de viktigaste ventilerna på ett dricksvattennät, då de stänger av större sektioner som hela gator. Målet är byta ut ett 40-tal avstängningsventiler per år, under en fyraårsperiod 2022-2025.

Utöver dessa finns det servisventiler som går till en enskild fastighet. Dessa prioriteras lägre f.n. och kommer endast att bytas ut om en servisventil är trasig i stängt läge.

I bilden nedan visas ett grävarbete på Järnvägsgatan med nya rördelar på vattenledningen.

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons