Meddelande

Energi- och elbesparing - Här finns information och tips som kan hjälpa i den ansträngda situationen när det gäller energi och el.

PDF
Senast publicerad:

Information om dricksvattenkvalitet i Östadkulle

Kommunens vattenprover har visat att det finns misstanke om bakterier i dricksvattnet i Östadkulle. Boende i Östadkulle rekommenderas att koka dricksvattnet.

Uppdatering 30/12 kl. 11.30:

  • Boende i Östadkulle rekommenderas att koka dricksvattnet.

Samtliga vattenprover tagna hemma hos VA-abonnenter visar på tjänligt dricksvatten. Det omfattar fyra vattenprover som togs den 24/12 hos VA-abonnenter på Furulundsvägen, Bagerivägen och två adresser på Postvägen, samt vattenprover tagna den 27/12 på Tallkottevägen, Krokanvägen samt på Remvägen i Lagmansholm. Dock visade ett vattenprov på otjänligt dricksvatten i Lena skola.

Kokningsrekommendationen kvarstår. För att häva den krävs två på varandra följande provresultat som visar att dricksvattnet åter är tjänligt utan anmärkning. Nya vattenprover har tagits den 29/12 och ytterligare prov planeras den 2/1. Kokningsrekommendationen kan hävas tidigast den 4/1 om samtliga vattenprover visar på tjänligt dricksvatten.

Åtgärder som görs för att säkerställa dricksvattenkvaliteten är spolning av ledningsnätet i Östadkulle, punktvis klorering och provtagning av vatten. Om du önskar bli tillagd på sms-listan för Östadkulle finns det möjlighet att registrera sig själv här.

Info om vattenprover

Vatten på det allmänna ledningsnätet har tidigare bedömts som otjänligt baserat på provsvar från en brandpost i Tallkottevägen. Vattenprover tagna i brandpost på Bagerivägen visade på tjänligt med anmärkning.

Halterna av mikroorganismer är låga. Brandposten vid Tallkottevägen uppvisade 5 styck E. coli/100 ml vatten, 5 styck Koliforma bakterier/100 ml vatten, 1 styck Intestinala enterokocker och noll Clostridium perfringens. Provsvaret är klart och summeras som otjänligt dricksvatten pga antalet E. coli och enterokocker.

Brandposten vid Bagerivägen uppvisade 2 styck Koliforma bakterier/100 ml vatten, noll E. coli, noll enterokocker och noll Clostridium perfringens. Provsvaret är klart och summeras som tjänligt med anmärkning pga antalet koliforma.

Nya vattenprover har tagits den 24/12, 27/12 och 29/12 på ett flertal ställen i Östadkulle.

Kokningsrekommendation för dricksvattnet kvarstår, tills två på varandra följande undersökningar visar att dricksvattnet är tjänligt utan anmärkning.

Tidigare resultat från vattenprover tagna vid Hoberg Fogdegården och Lena skola den 20/12 har visat på tjänligt dricksvatten. Dock var vattenprov från Solrosens förskola tjänligt med anmärkning pga koliforma bakterier, varför nya vattenprover tagits där och på flera platser i Östadkulle.

Informationen gäller endast Östadkulles VA-abonnenter, ej Lagmansholm, Hoberg eller Vårgårda.

Här i kartan visas vilka fastigheter som ingår i verksamhetsområdet för Östadkulle. Fler fastigheter utanför området är också anslutna, såsom Lena skola.

Kontakt för frågor är Mikael Olsson, Gata/Va-enheten. Telefonnummer: 0322-600 664. E-post: va@vargarda.se (e-posten bevakas på arbetstid).

Information om sms-tjänst

Kommunen har börjat använda en sms-tjänst för att informera medborgare. Sms går ut till inringade områden till personer som har ett mobilnummer registrerat på sin adress. Mobilnummer som är anmälda till Nix-register kommer troligtvis inte fram.

Om du önskar bli tillagd på sms-listan för Östadkulle finns det möjlighet att registrera sig själv här.

Karta över Östadkulles verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp

Karta över Östadkulles verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons