Meddelande

Energi- och elbesparing - Här finns information och tips som kan hjälpa i den ansträngda situationen när det gäller energi och el.

PDF
Senast publicerad:

Kokningsrekommendation upphävd i Östadkulle

Kokningsrekommendation för dricksvatten i Östadkulle är idag, den 4 januari 2023, upphävd.

VA-enheten har i samråd med miljö-enheten fattat beslut om att upphäva kokningsrekommendation för dricksvatten i Östadkulle.

Vatten på det allmänna ledningsnätet har tidigare bedömts som otjänligt baserat på vattenprover som togs efter underhållsarbete. Boende i Östadkulle har därför rekommenderats att koka sitt dricksvatten sedan den 24 december.

Vattnet är nu tjänligt som dricksvatten enligt analyssvar från flera provpunkter vid skilda tillfällen. Ytterligare uppföljande vattenprover kommer att tas.

Kontakt för frågor är Mikael Olsson, Gata/Va-enheten.

Telefonnummer: 0322-600 664.

E-post: va@vargarda.se (e-posten bevakas på arbetstid).

Se tidigare information om kokningsrekommendation

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons