Meddelande

Vi samlar information om Coronapandemin, Covid-19. Det senast publicerade hittar du alltid på startsidan. Den samlade informationen länkar vi till här.

PDF
Senast publicerad: 2020-02-20

Överföringsledning Lagmansholm - Östadkulle

Överföringsledning för vatten- och avlopp

Vårgårda kommun har byggt en överföringsledning till Lagmansholm och Östadkulle. Detta öppnar för möjligheten att ansluta sig till det kommunala vatten- och avloppsnätet utmed ledningen.

För er som är intresserade av att ansluta er till ledningen finns möjlighet att göra det. Det är helt frivilligt att koppla in sig på överföringsledningen.

Installationskostnader för att ansluta sig till överföringsledningen varierar beroende på avstånd och markförhållande. I vissa fall kan man göra en gemensam anslutningspunkt för flera fastigheter och det kan var mer ekonomiskt fördelaktigt för fastighetsägaren.

För anslutningsavgifter gäller kommunens taxa för anslutning av vatten och avlopp.

Vid intresse att ansluta sig på dricksvatten eller spillvatten, så kontakta VA-enheten via e-postadress: va@vargarda.se

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons