PDF
Senast publicerad:

Påverka politiken

I en demokrati utgår den offentliga makten från folket. Vi har alla ett gemensamt ansvar för samhället vi lever i. Du kan påverka samhällsutvecklingen genom att rösta i de allmänna valen.

I en demokrati utgår den offentliga makten från folket. Vi har alla ett gemensamt ansvar för samhället vi lever i. Du kan påverka samhällsutvecklingen genom att rösta i de allmänna valen.

Via Internet har du också möjlighet att påverka politikerna och andra direkt i särskilda frågor. Är du missnöjd med resultatet av ett politiskt beslut kan du klaga på den offentliga tjänst du har använt.

Använd din rösträtt

Du kan påverka politiken och samhället genom att rösta i riksdagsval, kommunalval, landstingsval, EU-val, folkomröstningar med mera. Läs om det demokratiska systemet och den allmänna rösträtten på Regeringskansliets webbplats. Läs om din rösträtt, om kommande val och om tidigare valresultat hos Valmyndigheten. Du som är utländsk medborgare kan också få rösta i vissa av valen.

Bli politiker

Vill du arbeta inom politiken? En väg till delaktighet och påverkan är att gå med i ett politiskt parti eller i ett ungdomsförbund. Genom partipolitiken kan du tillsammans med andra arbeta för det samhälle du tror på. Det politiska arbetet kan också ge dig möjlighet att engagera dig i en fråga som är viktig för dig och att själv bli förtroendevald.

Påverka dina politiker direkt

I många kommuner kan du påverka lokala projekt och politiska beslut via Internet. På din kommuns webbplats kan du se hur du direkt kan påverka kommunpolitiken.

Ett annat sätt att påverka politiska beslut är att lobba i enskilda frågor som du är engagerad i. Att lobba innebär att du för fram och talar för de ståndpunkter du har i frågan. Det kan du göra genom att skriva eller e-posta till politiker och statsråd, skriva debattartiklar i dagspressen, göra namninsamlingar med mera, för att på så sätt påverka frågan i den riktning som du önskar.

Diskutera och demonstrera

I Sverige har vi mötesfrihet, alltså rätt att delta i fredliga demonstrationer. Polisen ger tillstånd för att demonstrera. På Regeringskansliets webbplats Demokrati och mänskliga rättigheter diskuteras demokrati och påverkan.

Klaga på en offentlig tjänst

Allt fler offentliga tjänster är idag servicedeklarerade, vilket innebär att organisationen tydligt informerar om sina serviceåtaganden. Om den service och det bemötande du fått inte motsvarar vad de lovar kan du klaga direkt till den offentliga instansen.

Du kan klaga till Justitieombudsmannen (JO) — eller Riksdagens ombudsmän som de officiellt kallas — om du tycker att du själv eller någon annan blivit felaktigt behandlad av en myndighet eller en enskild tjänsteman.

Du kan också begära rättslig prövning hos länsrätten om du inte är nöjd med resultatet av ett beslut som fattats av en offentlig instans. De allmänna förvaltningsdomstolarna (länsrätter, kammarrätter och regeringsrätten) har som främsta uppgift att lösa tvister mellan den enskilde och det offentliga.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons