PDF
Senast publicerad:

Så söker du i diariet

Du vill söka...

… ett protokoll eller kallelse:

Om du vill läsa ett protokoll eller kallelse från någon av kommunens nämnder och styrelser, klicka på "Mötestillfällen". Välj från villket datum du vill söka på.Klicka därefter på ”Sök". Samtliga beslutsinstanser i kommunen visas från aktuellt datum som valts.

Klicka på det möte du vill se protokollet för. Här syns då en länk till protokollet eller kallelsen.

Du kan också se föredragningslistan med tillhörande förslag och underlag.

… ett brev:

Om du vill läsa ett brev som har kommit till eller skickats från någon inom kommunen klickar du på "dokument".  Du kan skriva in ett sökord i det vitmarkerade fältet  och/eller välja vilket datum brevet ska ha skickats. Klicka på sök när du är nöjd med dina val. Då får du fram en lista med sökresultatet.

Om handlingen hör till ett ärende kan du klicka på det ljusblå diarienumret för att se andra handlingar som tillhör samma ärende. Finns hela brevet inlagt markeras det med en liten pdf- ikon. Klicka på den för att öppna brevet.

… ett mejl:

Mejl är också allmänna handlingar och ska precis som vanlig post och andra handlingar registreras och arkiveras hos kommunen. Du söker ett mejl i diariet på samma sätt som du söker ett brev, se ovan. Om du själv skickar brev eller mejl till någon inom Vårgårda kommun räknas det som en allmän handling och alla har rätt att läsa det, förutsatt att GDPR eller offentlighets- och sekretesslagen inte förhindrar det.

… ett särskilt ärende:

Gör som med brev, men välj att istället ”Ärenden”. Prova gärna olika sökord i det vitmarkerade fältet. Om du får många sökträffar kan du begränsa din sökning genom att ange vilka datum du vill söka inom. När du söker under rubrikerna "Ärenden" och diarienumret är känt, måste hela årtalet skrivas ut, till exempel 2021. Det räcker inte att skriva 21. Exempel på diarienummer är 2021-000001.

... en förtroendevald (politiker) eller nämnd (beslutsinstans)

Klicka på fliken Förtroendevalda. Välj om du vill söka efter partitillhörighet eller beslutsinstans. Alternativt kan du söka direkt i sökfältet efter namn eller ovan nämnda sökkriterie.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons