PDF
Senast publicerad:

Vårgårda är en Ekokommun

Vårgårda är medlem i Sveriges Ekokommuner. Nätverkets utgångspunkt är ett ekosystem i balans som basen för en hållbar ekonomisk och social utveckling.

Arbete för en hållbar framtid

Medlemskapet i Sveriges Ekokommuner innebär att arbetet med hållbarhet lyfts fram och görs levande. Nätverket möjliggör samverkan, stöd och erfarenhetsutbyte, vilket ska bidra till att utveckla miljö- och hållbarhetsarbetet.

Vårgårda kommun godkändes som medlem av Sveriges Ekokommunerns styrelse i mars 2016. Inför medlemsansökan avlade Kommunstyrelsen en avsiktförklaring.

Ett medlemskap innebär att Vårgårda kommun:

  • kommer se till att Det Naturliga Stegets hållbarhetsprinciper är vägledande i arbetet,
  • kommer delta aktivt i nätverket med att ta till sig och sprida goda exempel och idéer,
  • årligen kommer att följa upp Sveriges Ekokommuners tolv gemensamma nyckeltal,
  • har ett program för det uthålliga samhället som övergripande mål för verksamheterna.

Hållbara beslut som grund för all kommunal verksamhet och strävan efter att vara ett hållbart samhälle är en del av Vårgårdas vision 2027 (KF 2015-10-14, §137).

Vårgårda kommun arbetar efter en rad styrdokument som bidrar till ett hållbart samhälle så Det Naturliga Stegets hållbarhetsprinciper återspeglas bland annat i följande:

Detta är Ekokommunerna

I en Ekokommun ska ett arbete för att nå det uthålliga samhället vara ett övergripande mål för verksamheten. Kommunen ska även delta aktivt i nätverket med att ta till sig och sprida goda exempel samt vara en förebild i hållbarhetsarbetet. Nätverket har idag drygt 100 medlemmar. Läs mer om Sveriges Ekokommuner här Länk till annan webbplats..

Årligen följs hållbarhetsarbetet upp av Ekokommunernas tolv gemensamma nyckeltal Länk till annan webbplats..


Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons