PDF
Senast publicerad:

Miljömål

Vi måste lösa miljöproblemen nu och inte lämna över dem till kommande generationer. Detta är inriktningen på det svenska miljömålsarbetet och arbete sker på många nivåer i vårt samhälle.

Nationella miljömål

Det svenska miljömålssystemet innehåller ett generationsmål, sexton miljökvalitetsmål (miljömål) och tjugofyra etappmål. Generationsmålet anger inriktningen för den samhällsomställning som behöver ske inom en generation för att miljömålen ska nås.

I generationsmålet står att arbetet med att lösa de svenska miljöproblemen inte ska ske på bekostnad av att vi exporterar miljö- och hälsoproblem till andra länder.

Miljömålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. Det finns även preciseringar av målen. Det finns även etappmål som är steg på vägen för att nå generationsmålet och ett eller flera miljömål.

Hela samhället såväl riksdag, regioner, kommuner, näringsliv och privatpersoner behövs för att miljömålen ska nås. Läs mer om de nationella miljömålen på Miljömålsportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., där finns även en kort och informativ film om miljömålen.

Lokala miljömål

Vårgårda kommun har lokala miljömål från 2012 som innehåller mål, åtgärder och ställningstaganden inom miljöområdet. Dessa gäller både för kommunen som helhet och som organisation. De lokala miljömålen utgår från det nationella miljömålen och ska bidra till att nå dem.

För att kommunen ska nå de lokala miljömålen antogs sommaren 2015, en Miljöstrategi Pdf, 248.5 kB. med åtgärder. Mer information om kommunens miljöarbete och miljöläge finns under Ekokommun och Miljöläget i kommunen.

Regionala miljömål

Länsstyrelsen har uppdraget att samordna det regionala arbetet för att nå de nationella miljömålen.

Regionala tilläggsmål Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. beslutades 2015 för Västra Götaland. De nya regionala tilläggsmålen kompletterar de nationella målen med sina preciseringar och etappmål, och tillsammans utgör de Västra Götalands regionala miljömål. Det pågår ett arbete med att ta fram ett regionalt åtgärdsprogram.

Det finns även en Klimatstrategi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för Västra Götaland, med målet att bryta beroendet av fossil energi till 2030. Det pågår ett regionalt arbete med att ta fram en åtgärdsstrategi, Strategiska Vägval. Denna kommer vidare att bli en del av åtgärdsprogrammet för de regionala miljömålen.

Uppföljning och statistik över det regionala miljömålsarbetet finns hos RUS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons