Covid-19

Vårgårda kommun följer händelseutvecklingen av coronaviruset, covid-19 och arbetar aktivt med beredskap för att kunna förhindra och hantera eventuell smittspridning. Vi utgår från ansvariga myndigheters rekommendationer med målet att kommunens verksamheter ska vara förberedda och påverkas så lite som möjligt.

Kommunal Anslagstavla

Här kan du läsa alla anslag och kungörelser från Vårgårda kommun. Det senaste anslaget visas längst upp under respektive instans. Klicka på anslagets rubrik för att få upp det på en egen sida.

Anslag Kommunfullmäktige

Anslag övrigt

Det finns inga anslag att visa

Anslag Myndighetsnämnd Lärande och omsorg

Det finns inga anslag att visa

Anslag Myndighetsnämnd Bygg och miljö

Anslag Servicenämnd Ekonomi och personal

Det finns inga anslag att visa

Överklaga beslut

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons