Meddelande

Eldningsförbud - Förbud mot eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet gäller från 2023-06-01 kl. 15.00 fram till beslut om föreskriftens upphävande. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera). Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningställda platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg. Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av Vårgårda kommun.

PDF
Senast publicerad:

Protokoll Myndighetsnämnd Bygg och Miljö 25 maj 2023

Organ:

Myndighetsnämnd Bygg och Miljö

Sammanträdesdatum:

25 maj 2023 klockan 14:00-16:00

Paragrafer:

§§ 27-32

Datum då anslaget sätts upp:

2023-05-27

Datum då anslaget tas ned:

2023-06-17

Förvaringsplats för protokollet:

Kommunhuset Vårgårda kommun, Kungsgatan 45, 447 90, Vårgårda

Sekreterare

Christine Lund

Ta del av protokollet Pdf, 1023.2 kB.

Tillbaka till föregående sida Länk till annan webbplats.

Tillbaka till föregående sida Länk till annan webbplats.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons