Meddelande

SMHI har utfärdat en gul varning för snöfall. Under onsdagsmorgonen drar ett snöfallsområde in över Vårgårda kommun. Snöfallet kan ge upphov till störningar i trafiken i samband med halka, snömodd och dålig sikt. Framkomligheten på vägar som inte har hunnit snöröjas kan bli begränsad.

PDF
Senast publicerad:

Protokoll Myndighetsnämnd Lärande och Omsorg 2021-11-16

Organ:

Myndighetsnämnd Lärande och Omsorg

Sammanträdesdatum:

16 november 2021 14:00-16:26

Paragrafer:

§§ 137-150

Datum då anslaget sätts upp:

2021-11-19

Datum då anslaget tas ned:

2021-12-10

Förvaringsplats för protokollet:

Kommunhuset Vårgårda kommun, Kungsgatan 45, 447 90, Vårgårda

Sekreterare:

Sofia Jannesson

Ta del av protokolletPDF

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons