Meddelande

Eldningsförbud - Förbud mot eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet gäller från 2023-06-01 kl. 15.00 fram till beslut om föreskriftens upphävande. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera). Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningställda platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg. Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av Vårgårda kommun.

PDF
Senast publicerad:

Det här erbjuder Vårgårda kommun

Genom speciallagstiftningen har kommuner fått ansvar för viktiga samhällsfunktioner som oftast är obligatoriska uppgifter. Vårgårdas lokalpolitiker kan även fatta beslut om att utföra olika frivilliga uppgifter. Vårgårda kommun utför obligatoriska liksom frivilliga uppgifter.

Exempel på Vårgårda kommuns obligatoriska åtaganden

 • Förskoleverksamhet och fritidshem
 • Förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och särskola
 • Kommunal vuxenutbildning
 • Svenska för invandrare
 • Socialtjänst, inklusive individ- och familjeomsorg
 • Omsorg om äldre och funk­tionshindrade
 • Hälso- och viss sjukvård i särskilt boende
 • Stadsplanering och byggfrågor
 • Hälso- och miljöskydd
 • Renhållning och avfallshantering
 • Räddningstjänst
 • Vatten och avlopp
 • Bibliotek
 • Krisberedskap
 • Kollektivtrafik (tillsammans med landstingen)
 • Bostadsförsörjning
 • Samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare

Med mera...

Exempel på Vårgårda kommuns frivilliga åtaganden

 • Öppen förskola
 • Fritidsverksamhet
 • Bygga bostäder
 • Hälso- och viss sjukvård i hemmet
 • Sysselsättning
 • Näringslivsutveckling i sammarbete med Center of Innovation, COI
 • Kulturverksamhet

Med mera...

Vill du veta mer om vilka åtaganden vi i Vårgårda kommun utför? Då får du gärna kontakta oss.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons