PDF
Senast publicerad:

Så går ett möte till

  1. Ett sammanträde i kommunfullmäktige börjar med upprop av vilka ledamöter som är närvarande.
  2. Under mötestiden behandlas interpellationer, frågor och beslutsärenden.
  3. I interpellationer får alla ledamöter delta i debatten. Vid en interpellationsdebatt fattas inga beslut.
  4. En ledamot i kommunfullmäktige kan också lämna in en skriftlig fråga till ordföranden i en nämnd eller ett bolag eller till en ledamot i kommunstyrelsen. När denna fråga behandlas får enbart den som ställt frågan och den som ska svara delta. Inte heller denna debatt leder till något beslut.
  5. I beslutsärenden kan all ledamöter delta i debatten. En typ av ärenden är motioner. Motion är ett skriftligt förslag som lämnats in av en eller flera ledamöter i kommunfullmäktige.
  6. Fullmäktige kan besluta att ett ärende ska skjutas upp, bordläggas. Ärendet ska då tas upp i oförändrat skick vid nästa sammanträde. Ärendet kan även återremitteras. Frågan ska då utredas ytterligare innan fullmäktige fattar beslut.
  7. För att kunna fatta beslut i ett ärende måste en majoritet av ledamöterna rösta ja till förslaget. Sedan ska beslutet genomföras. Det sker genom att det lämnas vidare till en nämnd eller ett bolag inom staden. Det är tjänstemännen på nämndens förvaltning som får i uppdrag att utföra beslutet. Politikerna i kommunfullmäktige säger vad och varför något ska göras. De anställda i kommunen säger hur det ska göras och ser till att det blir gjort.
Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons