Votering

 

Ledamöter i fullmäktige kan begära att ett beslut ska fattas efter votering (röstning). Vid en votering ska ledamöterna rösta ja eller nej till ett förslag. De kan också avstå från att rösta.