Meddelande

Den svenska energiförsörjningen är i grunden stabil. Det finns dock en ökad risk för effektbrist under de kallaste dagarna i vinter. Det är många som arbetar för att minska sårbarheten i samhället, bland annat genom att arbeta med processen kring styrel och med energibesparing. Vårgårda kommun följer utvecklingen och har publicerat en samlingssida med länkar, tips, råd och andra delar som kan vara nyttiga.

PDF
Senast publicerad:

Personalavdelning

Organisationsskiss Personalavdelningen

Personalavdelningen och Ekonomiavdelningen är organiserade i en gemensam servicenämnd med Herrljunga kommun. Vårgårda kommun är huvudman för denna nämnd.

Vad ansvarar vi för?

Vi på Personalavdelningen ansvarar för att stödja chefer och verksamheter i personal- och lönefrågor; våra två huvudområden.

HR-enheten ansvarar för personalstrategiska ärenden och ger stöd i personaloperativa frågor. HR-avdelningen ger stöd vid rekrytering, rehabilitering, förhandlingar, arbetsrättsliga frågor och samordnar bland annat samverkansprocesserna och pensionsfrågor.

Löneenheten ansvarar för att administrera löner och arvoden till anställda och förtroendevalda med flera.

Det här arbetar vi för

HR-avdelningen arbetar för att driva en enhetlig personalpolitik för den kommunala förvaltningen samt arbetar med arbetsmiljöfrågornas utveckling.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons