Meddelande

Eldningsförbud - Förbud mot eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet gäller från 2023-06-01 kl. 15.00 fram till beslut om föreskriftens upphävande. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera). Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningställda platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg. Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av Vårgårda kommun.

PDF
Senast publicerad:

Alkoholhandläggning, bemanningssamordning och intraprenad

Alkoholhandläggning, bemanningssamordning och intraprenad är tre funktioner som ligger utanför enheterna, som fungerar som en stödfunktion för socialtjänstens verksamheter och/eller för kommunen som helhet.

Alkoholhandläggning - vad ansvarar vi för?

Vi ansvarar för att alla ansökningar enligt alkohollagen om serveringstillstånd utreds och tillsynas av alkoholhandläggare och beslutas i kommunens myndighetsnämnd: Lärande och omsorg.

Myndighetsnämnd Lärande och omsorg ansvarar även för tillsyn av tobak enligt Tobakslagen.

Bemanningssamordning - vad ansvarar vi för?

Funktionen bemanningssamordning arbetar med schemastruktur och bemanningsstrategi för kommunens alla verksamheter. Bemanningssamordning innebär att jobba konsultativt gentemot enhetscheferna där målet är att bemanna enheterna på ett strategiskt och effektivt sätt.

Intraprenad gruppbostad - vad ansvarar vi för?

Den här verksamheten ansvarar själv för en gruppbostad och drivs under intraprenad. En intraprenad ges större befogenhet att styra över den egna verksamheten, samt ett större ansvar för resultatet av verksamheten. Verksamhet som drivs under intraprenad får efter upphandling ekonomiska medel från sin uppdragsgivare. I det här fallet Vårgårda kommun. Personalen är till exempel kommunalt anställd, och har samtidigt ansvar för både drift och pengar för verksamheten.

I Vårgårda kommun drivs ett LSS-boende, även kallad gruppbostad som intraprenad. Vi är en självstyrande enhet som ansvarar för alltifrån bemanning till ekonomi för boendet. 

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons