PDF
Senast publicerad:

Strategisk planering och utveckling, SPU

Organisationsskiss SPU

SPU är kommunchefens stab för strategisk planering och utveckling. SPU består av fem funktioner:

  • Kommunikation
  • Kommunkansli
  • Kvalitetsarbete
  • Miljöstrategiskt arbete
  • Upphandling

Vad ansvarar vi för?

Vi driver kommunövergripande strategiska utvecklingsprojekt, både i kommunens egna verksamheter såväl som i samhället i stort.

Vi samordnar kommunens förvaltningsövergripande kvalitetsgrupp där man bland annat arbetar med att utveckla kommunens arbete med resultatstyrning.Vi består av medarbetare med olika specialistkunskaper inom olika kompetensområden.

Kommunikation arbetar med att stödja kommunchef och verksamheterna i deras kommunikationsarbete. Vi ansvarar för kommunens intern- och externkommunikation. Vårt arbete består bland annat av kommunikationsplanering, trycksaksproduktion, webbpublicering, textproduktion, kriskommunikation, arbete med intranät, marknadsföring etc.

Kommunkansli består av kommunsekreterare och registrator. Vi ger det administrativa stödet till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Se vår arbetsprocess i bilden nedan.

Nämndadministration

Kvalitetsarbete är en funktion som kvalitetsstrategen leder tillsammans med verksamhetschefen. Vi ansvarar för att se över kommunens kvalitetsarbete. Vi följer till exempel upp mål och resultatrapporteringen inom alla verksamheter.

Det miljöstrategiska arbetet leds av miljöstrateg. Vi ansvarar för att stödja kommunens verksamhet i olika miljöfrågor samt att upprätthålla styrande dokument gällande bland annat miljö och hållbarhet.

Upphandlig är en funktion som leds av upphandlingsansvarig. Vi ansvarar för kommunens upphandling och inköp av varor och tjänster samt att upprätthålla styrande dokument om upphandling.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons