PDF
Senast publicerad:

Enheter för särskilt boende

Vårgårda kommun har två enheter för särskilt boende:

 • Kullingshemmet
 • Vårgården

Vad ansvarar vi för?

Vi anvarar för att ge en trygg omsorg där varje individ får stöd utifrån sina bedömda behov. Kullingshemmet inriktar sig för personer med omfattande omvårdnadsbehov. Vårgården är ett boende för personer med demenssjukdom.

Kullingshemmet

Vi på Kullingshemmet ansvarar för att stödja, vårda och hjälpa personer med omsorgsbehov och personer med demenssjukdom. Här finns 75 lägenheter mellan 21-31 kvadratmeter både för personer med omsorgsbehov och för personer med demenssjukdom. Arbetet går ut på att stödja brukare i sin vardag både genom omsorg och stöd i aktiviteter. Aktiviteter kan bland annat bestå av att promenera i vår vackra trädgård - sinnenas trädgård. Den är en unik upplevelseträdgård för alla sinnen. Där finns porlande vatten, gamla blomsorter som de äldre känner igen, fruktträd, grillplats, boulebana med mera. All mat tillagas på Kullingshemmet.

Hos oss arbetar:

 • Sjuksköterskor
 • Undersköterskor
 • Vårdbiträden
 • Aktivitetspersonal (Äldrepedagog)
 • Enhetschef

Vårgården – gruppboende för personer med demenssjukdom

På Vårgården finns 3 enheter för personer med demenssjukdom, boendet är behovsbeprövat. På varje enhet bor man i en liten grupp om åtta till nio personer i en miljö som är väl anpassad för personer med demenssjukdoms behov: öppet, ljust och lätt att orientera sig. På gruppboendet får man vård och omsorg utifrån sina egna behov.

Hos oss arbetar:

 • Undersköterskor
 • Vårdbiträden
 • Sjuksköterskor
 • Arbetsterapeut
 • Fysioterapeut
 • Vaktmästare, Fastighetsskötare, Lokalvårdare
 • Enhetschef

Vi ansvarar för att stödja, vårda och hjälpa personer med demenssjukdom. Vi ansvarar även för Träffen, kommunens dagverksamhet för personer med demenssjukdom.

Utvecklingsområden framöver är att öppna upp Vårgården och göra lokalena mer tillgängliga. Vi arbetar också mycket med att erbjuda aktiviteter, både enskilt och i grupp, allt ifrån musik, högläsning, spa till gudstjänster, läsa tidning eller lyssna på Melodikrysset.

Vi hoppas också på sikt kunna bjuda in närstående och göra dem mer delaktiga i det som sker. Har man synpunkter på verksamheten är man varmt välkommen att föra fram synpunkter eller förbättringsförslag.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons