Meddelande

SMHI har utfärdat en gul varning för snöfall. Under onsdagsmorgonen drar ett snöfallsområde in över Vårgårda kommun. Snöfallet kan ge upphov till störningar i trafiken i samband med halka, snömodd och dålig sikt. Framkomligheten på vägar som inte har hunnit snöröjas kan bli begränsad.

PDF
Senast publicerad:

Enheter för LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Det finns två LSS-enheter i Vårgårda kommun:

  • LSS-enhet för boende och bemanning
  • LSS-enhet för personlig assistans, ledsagning och korttidstillsyn

LSS-enhet för boende och bemanning - vad ansvarar vi för?

Vi anvarar för boende med särskild service för personer berättigade till stöd enligt LSS, lag om stöd och service, eller SoL, socialtjänstlagen. För närvarande finns det tre olika boende för vuxna, 2 gruppbostäder och en servicebostad, samt en verksamhet med korttidstillsyn för barn och ungdomar.

En av verksamheterna bedrivs som Intraprenad och de övriga leds av en enhetschef.

Inom vår enhet arbetar personal med bred kompetens och kunskap för att möta personer som är berättigade till stöd enligt LSS, lag om stöd och service, eller SoL, socialtjänstlagen. Arbetet utgår från att LSS-handläggare beviljar beslut om insatser. Därefter utformar vi genomförandeplan tillsammans med den enskilde och godemän i de fall som den enskilde har det behovet.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons