Meddelande

Energi- och elbesparing - Här finns information och tips som kan hjälpa i den ansträngda situationen när det gäller energi och el.

PDF
Senast publicerad:

Kommunens styrande dokument

Kommunallagen bestämmer att kommunala föreskrifter, med vissa förbehåll, ska finnas tillgängliga för allmänheten på kommunens webbplats.

Föreskrifterna ska på webbplatsen vara samlade i en särskild författningssamling. Innehållet i författningssamlingen framgår i nedanstående register.

Vision

Styrande dokument

Här hittar du kommunens styrdokument. Utöver kommunala föreskrifter får författningssamlingen omfatta andra typer av politiskt beslutade styrdokument. Det är emellertid viktigt ur rättssynpunkt att det går att särskilja föreskrifterna från kommunens övriga styrdokument. 

 • Policy
 • Planer
 • Program
 • Strategier
 • Riktlinjer
 • Regler

Policy

Planer

Program

Strategier

Riktlinjer

Regler

Övriga kommunala föreskrifter

 • Arbetsordning
 • Budget och verksamhetsplan
 • Reglementen
 • Delegationer
 • Avgifter och taxor
 • Bestämmelser (lokala föreskrifter)
 • Direktiv
 • Instruktion

Arbetsordning

Budget och verksamhetsplan

Reglementen

Delegationer

Avgifter och taxor

Direktiv

Föreskrifter

Instruktion

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons