Meddelande

Eldningsförbud - Förbud mot eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet gäller från 2023-06-01 kl. 15.00 fram till beslut om föreskriftens upphävande. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera). Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningställda platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg. Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av Vårgårda kommun.

PDF
Senast publicerad:
Logotyp Sveriges Ekokommuner

Vårgårda är en ekokommun

Nu är Vårgårda medlem i Sveriges Ekokommuner, vilket är en del i kommunens arbete för en hållbar framtid. Vårgårda har godkänts som medlem i Sveriges Ekokommuner. Nätverkets utgångspunkt är ett ekosystem i balans som basen för en hållbar
ekonomisk och social utveckling.

Arbete för en hållbar framtid

Medlemskapet i Sveriges Ekokommuner innebär att arbetet med hållbarhet lyfts fram och görs levande. Nätverket möjliggör samverkan, stöd och erfarenhetsutbyte, vilket ska bidra till att utveckla miljö- och hållbarhetsarbetet.

Kommunens miljö- och hållbarhetsarbete utgår ifrån flera styrdokument. Exempelvis är miljö är ett målområde i budget- och verksamhetsplanen. En del av Vårgårdas vision 2027 beskriver hållbara beslut som grund för all kommunal verksamhet och strävan efter att vara ett hållbart samhälle. Detta är en viktig utgångspunkt för en Ekokommun.

Ansökan om medlemskap i Sveriges Ekokommuner är en av åtgärderna i kommunens Miljöstrategi, som kommunfullmäktige antog i sommaren 2015.

- Jag är mycket glad att vi nu är godkända som medlem. Att vara en Ekokommun ger kommunen möjlighet synliggöra att det pågår ett aktivt arbete för att nå ett hållbart samhälle samtidigt som det ger press på oss att förbättra vårt arbete, säger kommunens Miljöstrateg Nina Lidholm.

Detta är Ekokommunerna

I en Ekokommun ska ett arbete för att nå det uthålliga samhället vara ett övergripande mål för verksamheten. Kommunen ska även delta aktivt i nätverket med att ta till sig och sprida goda exempel samt vara en förebild i hållbarhetsarbete. Årligen ska hållbarhetsarbetet följas upp med hjälp av Ekokommunernas tolv gemensamma nyckeltal. Nätverket har idag 100 medlemmar.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons