Meddelande

Energi- och elbesparing - Här finns information och tips som kan hjälpa i den ansträngda situationen när det gäller energi och el.

PDF
Senast publicerad:

Toppbetyg för företagsklimatet i Vårgårda

Resultatet från undersökningen Företagsklimat av Svenskt näringsliv släpptes under tisdagen. Företagarna i Vårgårda har fått ge sin syn på företagsklimatet i Vårgårda. Resultatet är glädjande och Vårgårda har Västra Götalands högsta sammanfattande omdöme gällande företagsklimat.

Vad är ett bra företagsklimat? De som är bäst lämpade att svara på den frågan är företagen själva. Frågan om det sammanfattande omdömet av företagsklimatet i kommunen väger tungt i Svenskt Näringslivs ranking. Företagarna får utifrån sina egna preferenser ange hur bra de upplever att företagsklimatet i kommunen är.

De olika delarna i resultaten redovisas i en 6-gradig skala.

Det "sammanfattande omdömet" som företagen ger företagsklimatet i kommunen sjunker något från föregående år från 4,65 till 4,47. Snittet i landet är 3,4. Dessutom är alltjämt 4,47 det högsta omdömet i Västra Götaland.

Omdömet i korthet

- Trots att vi resultatmässigt och jämförelsevis ligger bra till måste vi också se att resultatet sjunker något. Det är en signal för att arbeta än mer med dessa frågor. Ett bra företagsklimat är en avgörande faktor för kommunen och det är otroligt viktigt att våra företagare anser att vi gör ett gott arbete och erbjuder det stöd och den service de behöver, säger Bengt Hilmersson, kommunstyrelsen ordförande.

Resultat på några olika delar från 2017 till 2018

 • Kommunpolitikernas attityder till företagande - Från 4.78 till 4,55
 • Kommunala tjänstemäns attityder till företagande - Från 4,59 till 4,46
 • Allmänhetens attityder till företagande - Från 4,51 till 4,48
 • Skolans attityder till företagande - Från 4.34 till 4,38
 • Medias attityder till företagande - Från 4,38 till 4,33
 • Kommunens service till företagen - Från 4,21 till 4,18
 • Tillämpning av lagar och regler - Från 4,1 till 4,07
 • Kommunens upphandling - Från 3,77 till 3,71
 • Konkurrens från kommunen - Från 4,52 till 4,69.

Det finns fler resultat. Ni kan läsa mer om resultaten på www.foretagsklimat.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En viktig fråga som belyses är hur företagare ser på hur företagsklimatet har ändrats de senaste fem åren. Där svarar 40,74 procent att det är bättre, 35,19 procent att det är oförändrat och endast 2,78 procent anser att det är sämre. Vet ej ligger på 21,3 procent. Sverigesnittet är 27,41 - 42,23 - 13,94 och 16,42.

Utmaningar

En utmaning är att hitta relevant arbetskraft, något som Svenskt Näringsliv kunnat konstatera i separata undersökningar.

– Förra året hade vi en bottennotering med det sämsta resultatet sedan den här frågan började ställas 2008, och i år ligger vi kvar på samma låga resultat. Ingen förbättring tyvärr, berättar Christer Östlund, ansvarig för kommunrelationer, på Svenskt Näringslivs hemsida.

I Vårgårda är omdömet 3.15 i förhållande till snittet 2,71 för Sverige.

- Det är glädjande att vi ligger kvar på höga omdömen och att kommunens tjänstemän får så goda betyg. Självklart ska vi titta närmare på indikatorerna och fortsätta jobba tillsammans med kommun och näringsliv för att tillsammans skapa tillväxt i Vårgårda, kommenterar Johanna Helander, näringslivssamordnare, resultatet.

Om undersökningen Företagsklimat

30 733 företagare har tyckt till om företagsklimatet i sin kommun.


Undersökningen mäter:

 • Företagsklimat
 • Kontakt med kommunen
 • Attityder till företagande
 • Kommunens myndighetsutövning
 • Information och dialog
 • Förutsättningar för företagande

Enkätresultaten från den årliga undersökningen utgör två tredjedelar av den kommunranking som presenteras varje år. Vilken placering Vårgårda hamnar på 2018 presenteras den 2 oktober. Ni kan läsa mer om resultaten på www.foretagsklimat.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons