PDF
Senast publicerad:

Starkare skydd för dina uppgifter

Den 25 maj 2018 införs en ny EU-lag för att stärka skyddet för den personliga integriteten. Den heter Dataskyddsförordningen (kallas även GDPR) och är avsedd att skydda personuppgifter från att missbrukas eller hanteras fel av myndigheter, företag och organisationer. Vårgårda och Herrljunga kommun har i ett gemensamt projekt arbetat intensivt med anpassningen till den nya lagen och arbetet fortsätter.

Kanske har du upplevt att det är många som hör av sig till dig dessa dagar och påminner om hur dina uppgifter behandlas. Vårgårda kommun arbetar liksom de flesta andra kommuner, företag och föreningar nu intensivt med att anpassa sin verksamhet till den nya Dataskyddsförordningen. Kommunen hanterar stora mängder personuppgifter. Det kan vara uppgifter som rör ansökningar och anmälningar till förskola och skola, eller beslut som rör kommunens myndighetsutövning, som försörjningsstöd, bygglov, hemtjänst och mycket annat. Personuppgifter är all slags information som kan knytas till en levande person.

I korthet gäller följande:

  • Vi ska inte samla in fler personuppgifter än nödvändigt, och då enbart för bestämda ändamål.
  • Vi ska inte spara uppgifterna längre än nödvändigt
  • Vi ska se till att det finns lagligt stöd för att samla in uppgifterna
  • Om lagligt stöd saknas krävs att vi får ett samtycke.

En viktig regel i Dataskyddsförordningen är att man inte får spara personuppgifter för länge. När de inte längre behövs för det syfte som de en gång samlades in för, så ska de tas bort. Uppgifter som samlats in för ett visst syfte, får inte sedan användas för helt andra syften. Dataskyddsförordningen kräver också att vi som hanterar personuppgifter ska föra register över hur dessa uppgifter behandlas.

Vårgårda och Herrljunga arbetar med införande av ett ledningssytem för informationssäkerhet för att förebygga och förhindra att informationen sprids till obehöriga eller går förlorad, och att upptäcka om så ändå sker. Åtkomst till dina uppgifter ges endast till dem som behöver det för sina arbetsuppgifter, och behandling av data loggas och kontrolleras systematiskt.

– De uppgifter vi behandlar ska vi så klart värna om och hantera på ett korrekt sätt. Vi arbetar intensivt för att säkra den hanteringen för att möta en starkare lagstiftning där integriteten stärks för våra medborgare. Det är ett mycket som ska göras och arbetet kommer fortsätta. Men kommunens invånare kan vara lugna för att vår säkerhet är hög. Vi arbetar parallellt med informationssäkerhet, och Dataskyddsförordningen innebär att vi skärper våra system ytterligare, säger kommunchefen Lars Björkqvist

Vårgårda kommun arbetar med att stärka det systematiska arbetet med regelverk, riktlinjer, utbildning och att skapa en medvetenhet om de nya förustättningarna hos all personal.

- Det kräver lagen och det förtjänar våra medborgare. I kommunen hanterar vi mycket känslig information inom vård och omsorg, men också inom barnomsorg och skola. Det är och har alltid varit viktigt för oss att skydda sådana uppgifter, säger Lars Björkqvist vidare.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons