PDF
Senast publicerad:
Vinnare Utvecklingspris 2018

© Foto: Åsa Nyström-Andersson. Fr. v: Mia, Robert, Hampus, Lena & Karin

Bibblan och Bubblan vinnare av Utvecklingspris 2018

Kultur och fritid med utvecklingen av Bibblan och Bubblan är vinnare av Vårgårda kommuns Utvecklingspris 2018. Priset delades ut på Kommunfullmäktige onsdag den 13 juni. Medarbetarna fick motta diplom och 25 000 kronor för sitt arbete med att utveckla en mötesplats för alla. Prispengarna kommer att användas till kompetensutveckling för de anställda.

Utveckling av verksamheten

Priset vänder sig till arbetsgrupper/enheter som vill lyfta fram goda exempel på utveckling och vardagliga förbättringar i sin verksamhet. Det är tredje året som priset delas ut i sin nuvarande form. I Vårgårda kommun har alla medarbetare två uppdrag – att utföra och att utveckla sitt arbete. Genom utvecklingspriset vill kommunen uppmuntra och inspirera medarbetarna till verksamhetsutveckling, lära av varandra och få en lärande och utvecklande kultur i alla verksamheter. Utvecklingspriset är ett sätt att lyfta fram goda exempel på arbete som har utvecklat kvaliteten i verksamheten och förbättrat den för de som kommunen finns till för.

Två verksamheter fick även hedersomnämnande och hyllades tack vare fantastiska utvecklingsprojekt.

Bedömningskriterier

Priset delas ut till den verksamhet som i en sammanfattad bedömning har lyckats bäst med följande:

  • Medborgare/brukare upplever en ökad kvalitet och effektivitet.
  • En lärande kultur och hälsosamt arbetssätt.
  • Processen ska kunna kopplas till vår gemensamma värdegrund.
  • Effekterna av förbättrings-/kvalitetsarbetet ska vara dokumenterade.

Bibblan och Bubblan vinnare 2018

På Kommunfullmäktiges sammanträde 13 juni fick Kultur och fritid med sitt projekt om en gemensam mötesplats "Bibblan och Bublan" ta emot priset som vinnare av Utvecklingspriset, med högst poäng i den sammanfattade bedömningen.

Motivering till vinnarna av utvecklingspriset

”Genom att tänka kreativt och bryta invanda mönster har verksamheten identifierat och accepterat tydliga utmaningar och därefter åstadkommit förändring och utveckling.
Med Vårgårdas invånare i fokus och med stor lyhördhet har man med ett enastående och grundligt arbete förenat olika delar och kompetenser till en enhet, som inneburit en gemensam mötesplats för unga och äldre, samtidigt som det medfört en tydlig förankring i den egna verksamheten och bundit kollegor närmare varandra””

Hedersomnämnande – Algutstorp förskola och Metodhandledare LSS

Det finns fler goda exempel på utveckling i kommunen. Två andra verksamheter tilldelades hedersomnämnande för sitt fina arbete. Algutstorp förskola för utvecklingsarbetet, hållbarhet med Grön Flagg. Dessutom Metodhandledare LSS, för arbetet att förbättra kvaliteten för brukare och personal genom införande av metodhandledare.

© Foto: Åsa Nyström-Andersson, Representanter från Algutstorp förskola och LSS

Motivering hedersomnämnande Algutstorp förskola Grön Flagg

”Med ett målmedvetet arbete har Algutstorps förskola genom engagemang, inspiration och inkludering fått Grön flagg för sin verksamhet. En lärande kultur och tillvaratagande av allas tankar och idéer har utformat verksamheten för en hållbar framtid. Med systematiskt tillvägagångssätt har Algutstorps förskola väckt kreativitet, nyfikenhet och delaktighet i samspelet mellan personalen och barnen. Det har gett dem respekt för allt levande och visad omsorg om sin närmiljö. Det utvecklar barnens lust att lära samt utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga. Förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och förståelse för andras perspektiv.”

Motivering hedersomnämnande metodhandledare - LSS

"I utmaningen att möta allas individuella behov, att vägleda och handleda habiliteringsassistenter och stödassistenter i det dagliga arbetet skapade och utvecklade verksamheten ett viktigt stöd med en metodhandledare. Med målet att säkerställa insatser och samtidigt höja dess kvalitet har verksamheten hittat nya vägar såväl för den enskilde brukaren som för hela verksamheten. Med arbetet har man nått samsyn, struktur och trygghet som har gjort avgörande skillnad. Dessutom har det bidragit till en bättre arbetsmiljö och en lugnare boendemiljö."

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons