Meddelande

Energi- och elbesparing - Här finns information och tips som kan hjälpa i den ansträngda situationen när det gäller energi och el.

PDF
Senast publicerad:
Återigen bra plats. 9 i Svenskt Näringslivs ranking 2018

Vårgårda på plats 9 i årets ranking för företagsklimat i Sverige!

Vårgårda är kvar högt uppe när det gäller Svenskt företagsklimat. År 2018 hamnar kommunen på plats 9. En placering som visar att Vårgårda fortsätter att vara en attraktiv kommun att driva företag i. Vi är 2018 i den absoluta toppen bland sveriges 290 kommuner. Vårgårda klättrar alltså en plats från föregående år.

Svenskt Näringsliv presenterade den 2 oktober rankingen för svenskt företagsklimat. Vårgårda hamnar på en god 9:e plats och visar återigen att det finns bra förutsättingar för företagande just här.

Kommunalrådet Bengt Hilmersson (C) är nöjd med resultatet.

- Vårgårda fortsätter stabilt att vara i toppen på svenskt näringslivs ranking för företagsklimat. Det kräver ett ständigt arbete att ligga kvar där, men att det lokala näringslivet har en stark kraft in i kommunen i form av COI är starkt bidragande. Våra tjänstemän, som skattas i absoluta toppen i Sverige har ett mycket bra fokus där de försöker se lösningar på företagarnas utvecklingstankar. Både politik och förvaltningen är starkt medveten om att kommunen är till för medborgarnas service. Att träffas regelbundet, som vi gör med soppluncherna är också viktigt. Dessutom är det väldigt roligt att gå upp en placering.

- Dagens besked är mycket glädjande och det visar på att samarbete är nyckelordet och vikten av långsiktigt och konsekvent arbete, säger Johanna Heleander, näringslivsutvecklare i Vårgårda kommun.

- Resultatet är uppmuntrande men inte överraskande. Vårgårda kommun och Center of Innovation har jobbat hårt och målmedvetet med aktiviteter, i syfte att stärka och bevara det goda företagsklimatet, och det är det vi åter ser resultatet av, konstaterar Magnus Nilsson, ordförande i Center of Innovation. Det är verkligen en bedrift att år efter år placera sig bland de bästa i Sverige och visar att vi har hittat rätt i våra samarbetsformer!

Vandringspokalen till Partille

För tre år sedan instiftade Svenskt Näringsliv en vandringspokal som delas ut till Västra Götalands bästa företagsklimat. Vårgårda har haft pokalen i sin ägo i två år, men fick lämna över den till Härryda kommun 2017. I år tappar Härryda mark samtidigt som Partille klättrar förbi (Plats 8).

Ranking sedan 2007

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

9

10

8

11

13

14

11

18

11

15

9

14

Resultat/ranking i de olika bedömningsgrunderna

↑/↓

Enkätfråga

2018

↓ 2

Service till företag

3

↓ 1

Sammanfattande omdöme

3

↓ 2

Tjänstemännens attityder till företagande

3

↓ 1

Medias attityder till företagande

3

↑ 2

Skolans attityder till företagande

4

↓ 1

Tillämpning av lagar och regler

5

↓ 3

Kommunpolitkernas attityder till företagande

5

↓ 4

Allmänhetens attityder till företagande

6

-

Konkurrens från kommunen

15

↓ 13

Tillgång till kompetens

15

↓ 5

Tele- och IT-nät

15

↓ 13

Vägnät, tåg, och flyg

47

Bakgrund: Svenskt Näringsliv Företagsranking

Våra företag och de människor som är verksamma inom dem lägger en god grund för vår välfärd. De beslut som tas inom företagen, med strävan om att växa, anställa, investera, importera, exportera eller lägga ner sin verksamhet ger effekter på flera områden. Det påverkar sysselsättning, skatteintäkter och utbudet av varor och tjänster vi har tillgång till. Företagens beslut påverkar den omgivningen och därför är det viktigt att känna till hur de ser på sin omedelbara omgivning. Vilka förutsättningar det finns lokalt att driva och starta företag.

Företagen verkar inte bara på en global och nationell arena, de har också en närmiljö, en kommun, där de fysiskt finns och där deras beslut om att växa, anställa eller lägga ned fattas.

Rankingen

Det är det lokala företagsklimatet som är i fokus för rankingen. Varje år ger ungefär 60 000 företagare i Sverige sina synpunkter på attityderna till företagande, kommunens service eller tillämpningen av lagar och regler i den kommun där de verkar. Syftet är att lyfta fram var i Sverige det är bäst att starta och driva företag. 

Rankingen innehåller 18 faktorer som viktas olika tungt. Den tyngst vägande delen i rankingen är företagens uppfattning om ”Det sammanfattande omdömet om företagsklimatet i kommunen”. Övriga frågor är: Service till företag, Tillämpning av lagar och regler, Konkurrens från kommunens verksamheter samt Tillgång på arbetskraft med relevant kompetens. Till det kommer fem delfrågor om attityder och två infrastrukturfrågor.

I rankingen vägs också strukturella förutsättningar för företagande i respektive kommun in.

"Det handlar om tillstånd och tillsyn, om bemötande och en tillförlitlig och snabb ärendehantering. Det handlar också om vilket utrymme kommunen ger till företagande inom traditionellt offentliga verksamheter och vilken bild skolan förmedlar av företag och företagande. Det handlar om attityder till företagande hos kommunpolitiker och tjänstemän men också i samhället i stort. Det kommunen kan göra för att underlätta för företagen att växa - anställa fler och därmed skapa fler jobb, bidra till högre tillväxt som leder till högre välstånd och starkare välfärd - det ska kommunen också göra."

Källa: www.foretagsklimat.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons