PDF
Senast publicerad: 2019-02-18
Val till EUparlamentet

Information om kommande val till Europaparlamentet 26 maj 2019

Förtidsröstningen börjar den 8 maj 2019 och avslutas den 26 maj 2019. Röstningslokalen är samma som vid föregående val, Kungsgatan 50, mittemot Kommunhusets huvudentré.

Vallokaler

Valnämnden i Vårgårda kommun har beslutat att nedan valdistrikt kommer ha följande vallokaler vid valet till Europaparlamentet den 26 maj 2019: 

 • Valdistrikt Kullings-Skövde I har vallokal NOAK-huset (Sundlergymnasiets fotohus), Parkgatan 14
 • Valdistrikt Kullings-Skövde II har vallokal Vårgårda kommunhus, personalmatsal 
 • Valdistrikt Kullings-Skövde III har vallokal i kvarteret Björnens samlingsrum, Kullingsleden
 • Valdistrikt Algutstorp-Landa har vallokal i Fridhemskolans bildsal
 • Valdistrikt Lena-Bergstena har vallokal i Lena skolas matsal
 • Valdistrikt Hol m fl församl. har vallokal i Hol skolas matsal
 • Valdistrikt Nårunga-Ornunga har vallokal i Nårunga skolas matsal 

Ambulerande röstmottagning

De väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder (Vallag 2005:837, 7 kap, 3 a §) och som saknar möjlighet att själv ordna med bud och vittne, tillhandahåller valnämnden i Vårgårda kommun ambulerande röstmottagare.

Ambulerande röstmottagare ersätter, efter ändringar i vallagen, det som förut kallades kommunala bud. Skillnaden mellan bud och ambulerande röstmottagare är att budet endast är en transportör av väljarens röst. De ambulerande röstmottagarna däremot tar emot röster på samma vis som i en förtidsröstningslokal. Samtliga röstmottagare legitimerar sig alltid vid hembesök.

De ambulerande röstmottagarna är tillgängliga perioden den 8 maj t.o.m. den 26 maj 2019. Besök sker efter överenskommelse.Bokning kan ske 6 maj – 24 maj, måndag - fredag kl. 08.00-15.00 samt lördag 25 maj och söndag 26 maj kl. 10-13 på följande sätt:

Bokning per telefon: 0322-600 611

Bokning per e-post till kommunen@vargarda.se

Namn, adress, telefon, och eventuell mobiltelefon måste uppges.

De ambulerande röstmottagarna har har med sig partivalsedlar och blanka valsedlar. Om väljaren vill personrösta måste de ordna egna namnvalsedlar. Väljaren behöver ha röstkort och en giltig id-handling. Väljarens röst ska göras i ordning på samma sätt som en förtidsröst i en lokal för förtidsröstning. De ambulerande röstmottagarna tar sedan med sig fönsterkuvertet med väljarens röst till Vårgårda kommuns röstningslokal och ser till att fönsterkuvertet på valdagen kommer till det valdistrikt som väljaren tillhör. 

Distribution av partivalsedlar

Valnämnden i Vårgårda kommun har beslutat att, förutom ombesörja utläggning av partivalsedlar samt distribution för de partier som begärt utläggning för valet till Europaparlamentet, även distribuera till vallokaler samt röstningslokal för de partier som anmält att de deltar i EP-valet.

Kommunen har enligt lag ingen skyldighet att hantera dessa valsedlar utöver ansvaret för ordningen bland alla valsedlar samt att kontrollera attpartiet deltar i valet. De kommuner som väljer att hantera distributionen av samtligapartiers valsedlar i röstnings- och/eller vallokaler innebär detta att kommunen gör ett åtagande som går längre än den skyldighet som följer av vallagensbestämmelser.

Partier som anmält att de deltar i EP-valet 26 maj 2019 informeras att:

 • Partivalsedlar som ska distribueras och läggas ut i röstningslokal måste inkommit och ankomstregistrerats av central registrator senast 7 maj 2019.
 • För distribution till Vårgårda kommuns sju valdistrikt måste partivalsedlar inkommit senast 15 maj 2019.
 • Mottagningsbevis sänds/ges till det parti som väljer att lämna sina partivalsedlarcentralt till kommunen.
 • Om partivalsedlar inkommer vid senare datum än ovan kommer inte partivalsedlarna att distribueras eller läggas ut.
 • Vårgårda kommun fördelar partivalsedlarna till röstningslokal samt valdistrikten men ansvarar inte om partivalsedlar tar slut, detta ansvar ligger hos respektive parti.
Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons