Meddelande

Den svenska energiförsörjningen är i grunden stabil. Det finns dock en ökad risk för effektbrist under de kallaste dagarna i vinter. Det är många som arbetar för att minska sårbarheten i samhället, bland annat genom att arbeta med processen kring styrel och med energibesparing. Vårgårda kommun följer utvecklingen och har publicerat en samlingssida med länkar, tips, råd och andra delar som kan vara nyttiga.

PDF
Senast publicerad:
Ornunga kyrka underverk i regionen

Ornunga kyrka

Underverk i Västra Götaland - Ornunga kyrka

Ornunga gamla kyrka är representant för Vårgårda kommun i jakten på Västra Götalands sju underverk. Västarvet började redan i oktober 2018 att berätta om en kulturmiljö från varje kommun i regionen. Efter att alla har presenterats kommer det att röstas fram sju underverk i Västra Götaland. Ornunga gamla kyrka är en av kandidaterna. Vinnarna presenteras på nationella kulturarvsdagen i september 2019. 

Naturligtvis blir det här en subjektiv bedömning och mest en kul grej – men samtidigt hoppas Västarvet kunna bidra med att skapa kännedom om den lokala historien, berätta om spännande platser och inspirera till utflykter.

Ornunga kyrka- En välbevarad kyrkomiljö från det gamla bondesamhället.

På den långsträckta höjden Svältorna ligger medeltidskyrkan Ornunga. Precis utanför kyrkogårdsmuren mot nordost ligger hembygdsmuseets gård, Kyrkebol. Kyrkogården, som har fått behålla sin ängskaraktär, slås en gång om året och visar hur kyrkogårdarna såg ut före det att 1800-talets parkideal slog igenom. Enligt en sägen uppfördes kyrkan av två rika systrar på godset Sällerhög på 1200-talet. Kyrkan är idag en av landskapets bäst bevarade kyrkoplatser från det gamla bondesamhället.

1923 började man använda kyrkan som museum. 1973–1974 restaurerades kyrkan utvändigt; taket täcktes med tjärade furuspån och ytterväggarna putsades om. Museikyrkan återinvigdes för gudstjänster 1975. Då hade Kyrkebol blivit uppköpt för att bli hembygdsmuseum.

Kyrkebol inrymmer mangårdsbyggnad, ladugård, ryggåsstuga och kölna och rikliga samlingar av gamla bruksföremål, redskap, stenåldersföremål, böcker med mera.

Svältornas Fornminnesförening arrangerar årligen Ornungastämman på platsen i samarbete med Västergötlands Spelmansförbund. Arrangemanget drar till sig besökare från hela regionen och flera håll i södra Sverige och östra Norge.

(Källa: Västarvet)

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons