PDF
Senast publicerad:
Vårgårda kommun informerar

Planprogram för Vårgårda centrum antaget i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antog i kommunfullmäktiges sammanträde 14 augusti 2019 planprogram för Vårgårda centrum. Planprogram för Vårgårda centrum anger hur området långsiktigt ska utvecklas.

Flera delar ur programmet pågår redan och har genomförts. Bland annat har kommunhuset med torget framför rustats upp samt arbetet med detaljplaner för Hyvlaren och Johannedal. Mycket arbete och flera beslut återstår innan visionen om ett grönare och tätare centrum i sin helhet kan bli verklighet. Genom att anta planprogrammet markerar politiken i Vårgårda hur visionen om den grön och hållbar småstad ska förverkligas.

Vårgårda kommuns kommunalråd uttalar sig om beslutet:

Bengt Hilmersson, kommunalråd:

Nu tar vi steget från stationssamhälle till grön småstad. Att ha en plan och ett mål är viktigt och det är därför kommunfullmäktige nu antagit Planprogram för Vårgårda centrum. Denna vision kommer inte att förverkligas snabbt, och vissa delar kanske inte ens kommer någonsin, men tillsammans pekar vi nu ut den riktning Vårgårda centrum ska utvecklas åt. Vårgårda växer mycket nu, och planen pekar mot en attraktiv småstad med korta avstånd mellan bostäder, arbete, kommunikationer och service.

 

Tony Willner, Oppositionsråd:

Det känns riktigt bra att vi nu politiskt har antagit planprogrammet för Vårgårda centrum. Det är konkret och visar tydligt att vi vill utveckla kommunen. Vårgårda centrum ska bli en hållbar småstad.

Det ger oss styrka och bra förutsättningar för framtiden när vi är överens om utvecklingen i kommunen och jag tror att utvecklingen centrum är oerhört viktigt för helheten.

Vårgårda kommun växer och attraherar många nya familjer vilket är positivt. För att fortsätta växa måste vi se till att det finns fler lägenheter i centrum och ett utbud av blandade boenden i hela kommunen. Denna framtidsvision ger oss goda förutsättningar, nu gäller det att vi tar ett steg i taget och förverkligar visionen - Småstaden Vårgårda.

Läs allt om det antagna planprogrammet för Vårgårda centrum

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons