PDF
Senast publicerad:
Mottagre av pokal för högsta ranking i Svenskt Näringslivs företagsklimat.

© Foto: Vårgårda kommun. Mottagande av vandringspokalen Bästa företagskommun i Västra Götaland. Fr. v. Johanna Heleander, Lars Björkqvist, Sabina Talavanic, Arne Olsson & Christina Riksén

Vårgårda på fjärde plats i företagsklimat 2019

Vårgårda kommun klättrar till fjärde plats i Svenskt Näringslivs totala
ranking som släpptes den 24 september 2019. Det är ett hopp uppåt från att tidigare år legat runt plats tio.

Bengt Hilmersson, kommunalråd i Vårgårda, menar att den jämna och uppåtgående placeringen är en spegling av långsiktigt samarbete.

– Vi är oerhört glada att kommunen fortsätter få så goda omdömen från företagarna, säger Bengt Hilmersson. Det goda samarbetet i Vårgårda grundar sig i att vi har en mycket bra kommunikation med företagen och att de har en stor förståelse för att kommunen har andra villkor än näringslivet för sin verksamhet. Det är alltid viktigt för oss att vi har ömsesidig förståelse.

I våras (21 maj 2019) fick Vårgårda kommun det bästa omdömet i Svenskt Näringslivs första del av rankingen vad gäller företagarnas omdömen av hur de upplever företagsklimatet i kommunen. I den totala årliga rankingen, som alltså släpptes idag och visar hur bland annat infrastrukturen ser ut i kommunen, går Vårgårda upp till fjärde plats från nionde i förra årets totalranking. Vårgårda har sedan elva år tillbaka legat bland de 15 högst rankade kommunerna i Sverige. Det stabilt gynnsamma företagsklimatet i Vårgårda behöver även gå ihop med hur väl utbyggd infrastruktur som tele- IT- och vägnät är för att näringslivet ska utvecklas.

Johanna Heleander är näringslivsutvecklare på Center of Innovation Vårgårda och vill, liksom Lars Björkqvist, kommunchef, omvandla de goda omdömena och statistiska fakta till konkret handling. Målet, enligt dem, är att Vårgårdas näringsliv ska växa genom att måna om utvecklingen hos befintliga företag samt uppmuntra nya att starta och på så sätt skapa nya arbetstillfällen.

Vårgårda kommun: Bäst på flest faktorer

Vårgårda kommun utmärker sig i årets enkätundersökning väldigt positivt. De får bäst betyg på flest faktorer och även det högsta betyget som har uppmätts gällande det sammanfattande omdömet i kommunen med ett resultat på 4,71. Vårgårda får högsta betyg på 8 av 17 frågor. Det är också värt att tillägga att Vårgårda inte låg på första plats på någon fråga förra året utan har gjort stora framgångar i årets enkätundersökning.
(Källa: https://www.foretagsklimat.se/files/foretagsklimat2019.pdf) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Företagsklimats sida Länk till annan webbplats. kan du jämföra resultat mellan flera kommuner och Sverigesnittet.

Ranking sedan 2007

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

4

9

10

8

11

13

14

11

18

11

15

9

14

Resultat/ranking i de olika bedömningsgrunderna

↑/↓

Enkätfråga

2019 (2018 inom parentes)

↑ 2

Service till företag

1 (3)

↑ 2

Sammanfattande omdöme

1 (3)

↑ 2

Tjänstemäns attityder till företagande

1 (3)

↑ 2

Medias attityder till företagande

1 (3)

↓ 2

Skolans attityder till företagande

6 (4)

↑ 2

Tillämpning av lagar och regler

3 (5)

↑ 3

Kommunpolitikernas attityder till företagande

2 (5)

↑ 4

Allmänhetens attityder till företagande

2 (6)

↑ 11

Konkurrens från kommunen

4 (15)

↑ 14

Tillgång till kompetens

1 (15)

↑ 14

Tele- och IT-nät

1 (15)

↑ 35

Vägnät, tåg, och flyg

12 (47)

Resultat/ranking i de statistiska delarna

↑/↓

Faktor

2019 (2018 inom parentes)

↑ 4

Andel i arbete

39 (43)

↑ 15

Marknadsförsörjning

65 (80)

↑ 115

Nyföretagsamhet

81 (196)

↑ 4

Kommunalskatt

88 (92)

↑ 10

Entreprenader

165 (175)

↓ 18

Företagande

169 (151)

Bakgrund: Svenskt Näringsliv Företagsranking

Våra företag och de människor som är verksamma inom dem lägger en god grund för vår välfärd. De beslut som tas inom företagen, med strävan om att växa, anställa, investera, importera, exportera eller lägga ner sin verksamhet ger effekter på flera områden. Det påverkar sysselsättning, skatteintäkter och utbudet av varor och tjänster vi har tillgång till. Företagens beslut påverkar den omgivningen och därför är det viktigt att känna till hur de ser på sin omedelbara omgivning. Vilka förutsättningar det finns lokalt att driva och starta företag.

Företagen verkar inte bara på en global och nationell arena, de har också en närmiljö, en kommun, där de fysiskt finns och där deras beslut om att växa, anställa eller lägga ned fattas.

Rankingen

Det är det lokala företagsklimatet som är i fokus för rankingen. Varje år ger ungefär
60 000 företagare i Sverige sina synpunkter på attityderna till företagande, kommunens service eller tillämpningen av lagar och regler i den kommun där de verkar. Syftet är att lyfta fram var i Sverige det är bäst att starta och driva företag. 

Rankingen innehåller 18 faktorer som viktas olika tungt. Den tyngst vägande delen i rankingen är företagens uppfattning om ”Det sammanfattande omdömet om företagsklimatet i kommunen”. Övriga frågor är: Service till företag, Tillämpning av lagar och regler, Konkurrens från kommunens verksamheter samt Tillgång på arbetskraft med relevant kompetens. Till det kommer fem delfrågor om attityder och två infrastrukturfrågor.

I rankingen vägs också strukturella förutsättningar för företagande i respektive kommun in.

"Det handlar om tillstånd och tillsyn, om bemötande och en tillförlitlig och snabb ärendehantering. Det handlar också om vilket utrymme kommunen ger till företagande inom traditionellt offentliga verksamheter och vilken bild skolan förmedlar av företag och företagande. Det handlar om attityder till företagande hos kommunpolitiker och tjänstemän men också i samhället i stort. Det kommunen kan göra för att underlätta för företagen att växa - anställa fler och därmed skapa fler jobb, bidra till högre tillväxt som leder till högre välstånd och starkare välfärd - det ska kommunen också göra."

Källa: www.foretagsklimat.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons