PDF
Senast publicerad:
Ljusdekorerat träd i parkområdet vis centralstationen

Vårgårda företräder kommunalt perspektiv i klimatfrågan

Regionen för dialog mellan näringsliv, offentlig verksamhet, forskning och utbildning om hur man kan samverka för att både skapa ett starkt näringsliv och samtidigt minska utsläppen. Denna dialog sker bland annat genom att samla representanter för alla dessa verksamheter i ett Klimatråd. Sedan ett par veckor representeras kommunerna av Göteborgs Stad och Vårgårda.

Det har de senaste veckorna varit mycket fokus på klimatfrågan i media. Både på FN-nivå, inom EU och på nationell nivå har det diskuterats vad som behöver göras för att nå de mål som det beslutades om i Paris för fyra år sedan. Även regionalt händer det dock en del. Sedan några år samarbetar t.ex. Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen om klimatfrågan i ett arbete som kallas Klimat 2030.

En del av arbetet handlar om att inom regionen ha dialog mellan näringsliv, offentlig verksamhet, forskning och utbildning om hur man kan samverka för att både skapa ett starkt näringsliv och samtidigt minska utsläppen. Denna dialog sker bland annat genom att samla representanter för alla dessa verksamheter i ett Klimatråd. I Klimatrådet sitter 15 ledamöter, bl.a. Landshövdingen, representanter för flera av de största företagen i regionen, t.ex. Stena, Volvo, Astra Zeneca och Skanska, samt företrädare för högskolor och forskningsinstitut som Chalmers och RISE.

Dessutom sitter där sedan ett par veckor också Vårgårdas kommunchef Lars Björkqvist. Lars och Vårgårda ska i första hand finnas med för att i Klimatrådet lyfta det kommunala perspektivet och visa vad man som kommun kan göra för att bidra till den nödvändiga klimatomställningen.

Av regionens 49 kommuner väljs, tillsammans med Göteborg, Vårgårda ut till detta hedrande uppdrag. Kommunchef Lars Björkqvist tror att det finns flera skäl till det.

- Jag tror att Vårgårda kommun dels har ett gott rykte och är känt för att tillsammans med näringslivet vara samarbetsinriktat och innovativt och dels också gör en hel del saker för klimat och miljö.

- Det finns i Vårgårda sedan lång tid en samsyn i politiken på att miljö- och klimatfrågan är viktig och att mål för dessa frågor ska finnas med i budget- och verksamhetsplan.

- Många av kommunens verksamheter har på olika sätt redan inlett arbetet med att ställa om som alla kommuner och organisationer på sikt behöver göra. Till exempel drivs en övervägande majoritet av våra fordon av lokalt producerad biogas och andelen blir hela tiden större i takt med att utfasning av diesel- och bensindrivna fordon sker.

- Det spjutspetsprojekt som Vårgårda Bostäder arbetar med på Klockarebolet har väckt intresse och nyfikenhet hos både Länsstyrelsen och Regionen. Roligt tycker jag. Det visar att man kan göra mycket och flytta fram positionerna även som en i sammanhanget relativt liten aktör.

Politiken i Vårgårda ser också positivt på att kommunen via Lars Björkqvist finns med i Klimatrådet. Kommunstyrelsens ordförande, Bengt Hilmersson:

- Vi i den politiska ledningen i Vårgårda är väldigt glada över att vårt långsiktiga miljöarbete blir uppmärksammat. Vi började för många år sedan att byta ut fjärrvärme och annan uppvärmning till biobränslen och har arbetat med lokal biogas i mycket av kommunens både egna och upphandlade fordon. Sedan vi i politisk enighet antog vår miljöstrategi har arbetet tagit ett ytterligare steg framåt och vi hoppas nu att Vårgårda kommun kan hjälpa till på resan mot ett mer miljövänligt Västra Götaland.

Lars Björkqvist avslutar med några liknande tankar, och ser också framåt:

- Mycket återstår att göra i dessa frågor även för oss – och mycket kommer att hända under de kommande åren – men just nu tycker jag att vi alla i Vårgårda kommun kan sträcka på oss lite och vara nöjda och stolta över att vi som kommun fått detta erkännande: Andra tittar på oss och tycker att vi gör bra saker. Inte illa.

Här kan den som vill läsa mer om Klimat 2030 och Klimatrådet: http://klimat2030.se/ Länk till annan webbplats.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons