PDF
Senast publicerad:
Bild med en bronsmedalj i mitten för att beskriva Vårgårda kommuns tredjeplats i årets Näringslivsranking

Vårgårda på tredje plats i företagsklimat 2020

Vårgårda kommun klättrar från fjärde till tredje plats i Svenskt Näringslivs totala
ranking som släpptes idag den 23 september 2020. Vårgårdas fina placering grundar sig på höga betyg från företagarna vad gäller attityder, service och bemötande, men också hur upphandling och kommunal konkurrens hanteras.

Bengt Hilmersson, kommunalråd i Vårgårda, menar att den jämna och uppåtgående placeringen är en spegling av långsiktigt samarbete.

– Vi är oerhört glada att kommunen fortsätter få så goda omdömen från företagarna, säger kommunalråd Bengt Hilmersson.

- Efter en tuff vår och sommar är det extra viktigt att vi jobbar med de faktorer som vi kan påverka. För att få fler att satsa i en liten kommun som Vårgårda krävs det att kommunen är aktiv och förstår företagarnas villkor. Rankingresultatet visar att företag uppskattar kommunens inställning och jobbar tillsammans för att vara en attraktiv kommun säger Center of Innovations ordförande Magnus Nilsson.

- Vi hoppas att det på sikt ska ge fler företag som vågar satsa eller starta upp verksamhet i Vårgårda. Vi är väldigt stolta och glada över att var bland de tre kommuner i Sverige som har bäst företagsklimat. Vi är också väldigt stolta över våra företag som presterar och rankar kommunen så högt år efter år säger Johanna Heleander, Center of innovation.

- Det är oerhört viktigt att hålla uppe en hög och god servicenivå gentemot våra företag, oavsett varför de är i kontakt med kommunen. Det är rankingen ett bevis på att vi lyckas med! Jag tror att vi har en god föståelse för varandra och jobbar åt samma håll, att skapa tillväxt i Vårgårda, säger Johanna.

Vårgårda har de senaste 12 åren legat bland de 15 högst rankade kommunerna i Sverige.

Johanna Heleander, näringslivsutvecklare på Center of Innovation Vårgårda, vill liksom Lars Björkqvist, kommunchef, omvandla de goda omdömena och statistiska fakta till konkret handling.

Företagsklimats sidalänk till annan webbplats kan du jämföra resultat mellan flera kommuner och Sverigesnittet.

Ranking sedan 2007

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

3

4

9

10

8

11

13

14

11

18

11

15

9

14

Bakgrund: Svenskt Näringsliv Företagsranking

Våra företag och de människor som är verksamma inom dem lägger en god grund för vår välfärd. De beslut som tas inom företagen, med strävan om att växa, anställa, investera, importera, exportera eller lägga ner sin verksamhet ger effekter på flera områden. Det påverkar sysselsättning, skatteintäkter och utbudet av varor och tjänster vi har tillgång till. Företagens beslut påverkar den omgivningen och därför är det viktigt att känna till hur de ser på sin omedelbara omgivning. Vilka förutsättningar det finns lokalt att driva och starta företag.

Företagen verkar inte bara på en global och nationell arena, de har också en närmiljö, en kommun, där de fysiskt finns och där deras beslut om att växa, anställa eller lägga ned fattas.

Rankingen

Det är det lokala företagsklimatet som är i fokus för rankingen. Varje år ger ungefär
60 000 företagare i Sverige sina synpunkter på attityderna till företagande, kommunens service eller tillämpningen av lagar och regler i den kommun där de verkar. Syftet är att lyfta fram var i Sverige det är bäst att starta och driva företag. 

Rankingen innehåller olika faktorer som viktas olika tungt. Den tyngst vägande delen i rankingen är företagens uppfattning om ”Det sammanfattande omdömet om företagsklimatet i kommunen”. Övriga frågor är bland annat: Service till företag, Tillämpning av lagar och regler, Konkurrens från kommunens verksamheter och Tillgång på arbetskraft med relevant kompetens.

I rankingen vägs också strukturella förutsättningar för företagande i respektive kommun in.

"Det handlar om tillstånd och tillsyn, om bemötande och en tillförlitlig och snabb ärendehantering. Det handlar också om vilket utrymme kommunen ger till företagande inom traditionellt offentliga verksamheter och vilken bild skolan förmedlar av företag och företagande. Det handlar om attityder till företagande hos kommunpolitiker och tjänstemän men också i samhället i stort. Det kommunen kan göra för att underlätta för företagen att växa - anställa fler och därmed skapa fler jobb, bidra till högre tillväxt som leder till högre välstånd och starkare välfärd - det ska kommunen också göra."

Källa: www.foretagsklimat.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons