PDF
Senast publicerad:
Tre poliser patrullerar vid stationsområdet i Alingsås

©

Enkät om trygghet på stationsområdena i Alingsås, Herrljunga, Vårgårda, Lerum o Floda

Polisen, Västtrafik, Alingsås, Herrljunga, Lerum och Vårgårda kommun arbetar tillsammans för att skapa säkra och trygga stationsområden. Vi genomför en enkätundersökning för att ta reda på hur du som medborgare upplever stationsområdet. Enkätens syfte är att ge alla som någon gång är på, eller passerar igenom något av ovan nämnda stationsområden, en möjlighet att påverka tryggheten där. Vi hoppas därför att så många som möjligt tar chansen och lämnar sina åsikter i enkäten.

Enkäten är öppen 9-23 oktober 2020 och sprids via olika medier. Frågorna fokuserar på om det finns någon särskild plats på stationen där vi kan öka trygghet och säkerhet.

Kunskap om hur man skapar trygga och säkra platser har förbättrats avsevärt de senaste åren. Medborgarnas upplevelser är en viktig del i kartläggningen.

Vårt arbete fokuserar på fem stationsområden i de fyra kommunerna. I Lerums kommun är det två stationer, Lerum och Floda. Arbetet sker över kommungränserna eftersom det är ett gemensamt lokalpolisområde och våra medborgare ibland reser över kommungränserna.

Här hittar man enkäten: Via QR-kod eller länken:

https://survey123.arcgis.com/share/40a7f7f6359d4aa8b3727502d30143fe Länk till annan webbplats.

som hittas på respektive kommuns hemsida, polisen.se samt i våra sociala medier.

QR-kod för att komma till enkäten om trygghet kring stationsområden

Kontaktperson i Vårgårda kommun: Alfred Dubow, Vårgårda kommun,0322-600644

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons