PDF
Senast publicerad:
Logotyp Vårgårda bostäder. För ett trivsamt boende

©

Meddelande angående granskningsrapport av energiprojekt och byggprojekt på Backgårdsgatan.

Styrelsen fick i måndags eftermiddag den 12/10 rapporten föredragen av PWC. Vi kan konstatera att det finns stora fel och brister i de upphandlingar som har genomförts.

Transparens i ett kommunalägt bolag såsom Vårgårda Bostäder AB är otroligt viktigt. Därmed finns de lagar och regler som innefattar offentlig upphandling. Styrelsen ser allvarligt på de överträdelser som bolaget har gjort och det är självklart inget som vi ställer oss bakom. Tvärt om är det oacceptabelt.

Rapporten pekar på bristande avrapportering från tidigare VD till styrelsen, vilket också var en del av densammes entledigande i februari i år. Sittande styrelse, som valdes in under pågående projekt, tar dock åt sig av kritiken och inser att vi borde krävt ordentliga kalkyler samt noggrannare uppföljningar.

Vidare så är vår främsta uppgift nu att säkerställa att lagar och regler efterlevs i framtiden. De rekommendationer som PWC lyfter fram ska arbetas in som rutiner för bolaget. Vårgårda Bostäder AB ska finnas till för sina hyresgäster och Vårgårda kommuns invånare, det är vår främsta uppgift. Styrelsen kommer göra sitt yttersta för att bolaget ska må så bra som möjligt. Nu krävs det kloka och väl avvägda beslut. Vi ser hoppfullt på framtiden. 

Styrelsen för Vårgårda Bostäder AB genom

Karl-Arne Larsson, vice ordförande

Mikaela Engström, ordförande

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons