Meddelande

Den svenska energiförsörjningen är i grunden stabil. Det finns dock en ökad risk för effektbrist under de kallaste dagarna i vinter. Det är många som arbetar för att minska sårbarheten i samhället, bland annat genom att arbeta med processen kring styrel och med energibesparing. Vårgårda kommun följer utvecklingen och har publicerat en samlingssida med länkar, tips, råd och andra delar som kan vara nyttiga.

PDF
Senast publicerad:
Varningar i gul färg, orange färg och röd färg

De nya konsekvensbaserade varningsnivåerna är gul, orange och röd.

SMHI inför konsekvensbaserade vädervarningar

För att öka allmänhetens och samhällets förmåga att hantera svåra vädersituationer, förnyar SMHI sina vädervarningar så att lokala och regionala konsekvenser av ett väder blir tydligare.

Nya vädervarningar införs i april

Vädervarningar är viktiga för att hjälpa oss att bedöma faror som kan uppstå till följd av en väderhändelse och avgöra hur besvärliga vädersituationer ska hanteras.

I dag bygger SMHI:s vädervarningssystem på fasta värden; klass 1, 2 och 3. Värdena är samma i hela Sverige. Det gör att det kan vara svårt för allmänheten och samhället att bedöma ett väders lokala och regionala konsekvenser.

För att lokala och regionala följder av ett visst väder ska bli tydligare för såväl samhälle som individ och underlätta planering och beslut inför svåra väderlägen, inför därför myndigheten konsekvensbaserade vädervarningar från och med den 14 april 2021.

Vädervarningar där det får konsekvenser

Det nya varningssystemet innebär att beslut att utfärda vädervarningar fattas utifrån regionalt anpassade värden, aktuella riskfaktorer beroende på årstid, tid på dygnet eller kombination av väder.

Grundprincipen för det nya systemet är att det ska varnas – när och där – ett väder kan leda till konsekvenser för samhället.

Till exempel kan ett snöoväder i Göteborg få lokalt större konsekvenser för samhället än längre norrut i landet där kommuner ofta har högre beredskap för snö och kyla. Det kan innebära att en vädervarning utfärdas för Göteborgsområdet, men inte för Boråsområdet.

Så ändras vädervarningarna

Nya konsekvensbaserade vädervarningsnivåer

Klass 1, 2 och 3-varningarna tas bort och nya konsekvensbaserade vädervarningar införs.De nya varningsnivåerna är gul, orange och röd.Det här betyder varningsnivåerna och så här ska du agera:

  • Gul varning: Konsekvenser förväntas. Var uppmärksam! Särskilt på väderkänsliga platser.
  • Orange varning: Allvarliga konsekvenser förväntas. Undvik att utsätta dig för vädret!
  • Röd varning: Mycket allvarliga konsekvenser förväntas. Avstå helt från att utsätta dig för vädret!

Meddelanden istället för utfärdande av risk

Kopplat till de nya vädervarningarna kan SMHI publicera meddelanden om risk för vattenbrist, höga temperaturer och brandrisk. Meddelandena ersätter myndighetens utfärdande av ”risk” för allvarliga väderrelaterade situationer.

Få vädervarningar i mobiltelefonen

Vädervarningarna publiceras på SMHI:s webbplats. Via SMHI:s app går även att få lokala och regionala vädervarningar som push-notiser direkt i mobiltelefonen.

Länkar

SMHI:s webbplats Länk till annan webbplats..

SMHI:s app SMHI Väder för androidtelefoner på Google Play Länk till annan webbplats..

SMHI:s app SMHI Väder för Iphone i Apple Store Länk till annan webbplats..

Nya vädervarningar följer globala råd

SMHI:s förnyande av vädervarningssystemet är i linje med den globala utvecklingen på det meteorologiska området för ökad beredskap för extrema väderhändelser.

Samhällets oförmåga att bedöma faror vid väderhändelser har tydliga kopplingar till de konsekvenser som uppstår, enligt FN-organet World Meteorological Organization (WMO) som förordar en övergång konsekvensbaserade vädervarningar.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons