PDF
Senast publicerad:

Vårgårda och Herrljunga inför chefs-och ledarutvecklingsprogram

Just nu pågår ett projekt i Herrljunga och Vårgårda kommuner att införa ett chefs- och ledarutvecklingsprogram som omfattar utbildningar inom strategiskt, operativt och personligt ledarskap. Programmet baseras på kommunernas ledarkriterier.

Styrgruppen för projektet består av Herrljunga och Vårgårdas kommundirektörer Ior Berglund och Lars Björkqvist samt personalchef för båda kommunerna Kristian Larsson.

Projektet initierades av båda kommundirektörerna med ambition om att skapa en bättre kontinuitet i verksamheterna med chefer som är kvar över tid.

Vi står inför rekryteringsutmaningar så det är viktigt med kontinuitet i chefsleden för att förbli två attraktiva kommuner. Medarbetarundersökningar visar att det är viktigt för våra medarbetare att ha en bra chef som är en duktig ledare. Att vi får behålla och utveckla våra chefer är helt nödvändigt inför framtida utmaningar, säger Lars Björkqvist, kommunchef i Vårgårda kommun

Vi vill stärka våra ledare och behålla god personal samt att ge medarbetare chansen att utvecklas. Jag tycker det ska vara roligt och utvecklande att vara chef och det är viktigt att föra fram yrket och skapa kunskap och förståelse kring chefskapet, säger Herrljungas kommundirektör Ior Berglund.

Kommundirektör Ior Berglund med stående armarna i kors tittar in kameran

Herrljungas kommundirektör Ior Berglund. Foto: Herrljunga kommun

Tidigare har kommunerna erbjudit utbildning och utveckling inom lagar och förordningar men nu tillförs även utveckling inom ledarskap. Genom att kalla utbildningsprogrammet chefs- och ledarskapsutveckling betonar kommunerna två delar.

Att vara chef handlar inte bara om arbetsuppgifter man ska utföra utan också om kommunikation, dialog och hur du skapar förståelse med mera, säger Ior Berglund. 

Vi tänker att chefsrollen utgår från två spår, att känna till lagar och förordningar men också personliga ledarskapet som Ior talar om, att skapa relationer till människor, säger Lars Björkqvist.

Varför behövs ett utbildningspaket för chefer?

Vi behöver tänka långsiktigt. Då är gott ledarskap viktigt, att chefer stannar under en längre period och att medarbetare känner att vi satsar på dem, säger Lars Björkqvist.

Det handlar också om att göra goda ledare ännu bättre. Att vi skapar en systematik som vi följer. Men också att vi gör möjligt för en intern kompetensförsörjning och karriärsutveckling, säger Ior Berglund.

Idag har chefer i Herrljunga och Vårgårda kommuner utbildningsmöjligheter inom bland annat arbetsmiljö och kommunallagen. Projektet kommer utreda och skapa ett bredare utbildningsprogram som tillför systematik och fler utbildningar kring ledarskap.

Projektledare för att införa chefs-och ledarutvecklingsprogrammet är HR-specialist Anna Falk.

Det är en ära att få vara med att driva detta arbete. Goda ledare utmärker goda arbetsplatser och är avgörande för kommunernas möjlighet att attrahera kompetenta och engagerade medarbetare, säger Anna Falk.

Projektet förväntas bli klart hösten 2021 då kommunerna börjar erbjuda olika utbildningar inom chefs- och ledarutvecklingsprogrammet.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons