PDF
Senast publicerad:
Blixt som lyser upp himlen. De tre varningssymbolerna för gul, orange och röd varning i bildens vänstra hörn.

Nu sker övergång till förnyat vädervarningssystem

Den 26 oktober kl. 12.00, gick SMHI över till ett förnyat vädervarningssystem.

Syftet är att göra vädervarningarnna mer relevanta och regionalt anpassade, och ge samhället ett bättre planerings- och beslutsunderlag inför besvärliga vädersituationer.

Förändringen innebär i korthet:

Nya benämningar och symboler

I det förnyade systemet får varningarna nya namn och nya symboler. Klass 1-, 2- och 3-varningar upphör. Vädervarningarna benämns istället gul varning, orange varning och röd varning. Röd varning är den allvarligaste graden.

En gul varning i det förnyade systemet motsvaras inte av klass 1. Eftersom varningarna är baserade på konsekvenser betyder även en gul varning att enskilda och samhällsaktörer behöver förbereda sig.

Tre varningarna, gul, orange och röd

Varningsinformation på smhi.se och i SMHIs väderapp

SMHIs varningar publiceras på smhi.se och i SMHIs väderapp. Information om utfärdade varningar förmedlas också genom SMHIs medverkan i Sveriges Radio P1 och P4, samt genom övrig rapportering i media, exempelvis i tv-kanalernas väderrapportering. Varningsinformation sprids också via andra vidareförmedlare, till exempel krisinformation.se, länsstyrelser och kommuner.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons