PDF
Senast publicerad:
Diplom till den vinnaren av kulturpris, föreningsledarpris och miljöpris

Årets Kulturpris, föreningsledarpris och miljöpris delades ut på årets sista kommunfullmäktige

Onsdagen den 8 december hade Vårgårda kommunfullmäktige sitt sista sammanträde för året. Traditionsenligt delades årets priser i samband med detta: Kultrupriset, Föreningsledarpriset och miljöpriset.

Kulturpriset

Vårgårda kommuns Kulturpris 2021 tilldelades Kerstin och Bengt Bengtsson och Bo Wallentin med följande motivering:

Vårgårda kommuns kulturpris 2021 delas av en trio som tillsammans, men på olika sätt, gjort stora kulturella gärningar för kommunen. Kerstin och Bengt Bengtsson har under många år gjort stora insatser- och spridit stor glädje, i flera olika kulturföreningar. Detta utan behov eller anspråk på uppmärksamhet. Bo Wallentins bildvisningar och stadsvandringar om gamla Vårgårda har kommit många Vårgårdabor till glädje och bidrar till bevarandet av en viktig del av vår kulturhistoria. Ofta är Bo Wallentin behjälplig när historiska bilder eller berättelser behövs, och inte minst i den fina dekorationen i kommunhuset.

Dessa insatser gör att Kerstin och Bengt Bengtsson och Bo Wallentin tillsammans tilldelas Vårgårda kommuns kulturpris 2021.

Föreningsledarpris

Vårgårda kommuns Föreningsledarpris 2021 tilldelades Ida Lagesdotter med följande motivering:

I en tid av prövning för Östadkulle SK klev Ida fram och axlade ordföranderollen i föreningen med stor framgång. Förutom i uppdraget som ordförande så är Ida engagerad i allt från att vara aktiv fotbollsspelare och ansvarig för föreningens damfotboll, till att bemanna kiosken vid evenemang och säkerställa att där finns hembakat fikabröd. För sitt beundransvärda engagemang och ansvarstagande för Östadkulle SK:s verksamhet och utveckling, tilldelas Ida Lagesdotter Vårgårda kommuns föreningsledarpris 2021.

Miljöpris

Vårgårda kommuns Miljöpris 2021 tilldelades Ingvar Svantesson med följande motivering:

Ingvar Svantesson har ett genuint och mångårigt engagemang i miljö-,
energi- och naturvårdsfrågor. Han har arbetat både ideellt och i sitt yrkesliv med människors, miljöns och naturens bästa i fokus. Inom förnybar energi är han en föregångare och har via sitt engagemang i Eolus Vind bidragit till att vindkraften blivit både storskalig och affärsmässig. Ett mångårigt engagemang i Naturskyddsföreningen, i Stiftelsen Ljungås och för fisken i Säveån går också att nämna. Ingvar är en värdig mottagare av Vårgårda kommuns miljöpris.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons