PDF
Senast publicerad:
Bild med personer som firar med en pokal

Vårgårda har Sveriges bästa företagsklimat!

Vårgårda kommun behåller första plats i Svenskt Näringslivs ranking som släpptes idag, den 28 september 2022. Vårgårdas fina placering grundar sig på höga betyg från företagarna vad gäller attityder, service och bemötande. Vårgårda har återigen Sveriges bästa företagsklimat!

Bengt Hilmersson, kommunalråd i Vårgårda, berättar om sin syn på årets resultat i rankingen.

Vårgårda har fokus på serviceorganisationen och i det uppdraget är det lika viktigt att ge näringslivet samma service som till våra invånare. Samtidigt finns det en stor förståelse från företagen för kommunens roll och förutsättningar.

Bild med grattis Vårgårda

Unik stabilitet

På besök denna onsdag morgon var en delegation från Svenskt Näringsliv. VD Jan-Olof Jacke, Rudolf Antoni, regionchef i Västra Götaland och Anton Oskarsson, Näringspolitisk rådgivare.

Jan Olof Jacke var på plats att kungöra att Vårgårda i år, återigen, är på förstaplats i Företagsklimatrankingen. Det fanns så klart en viss spänning inför avslöjandet, trots att det hade läckt till media tidigt på morgonen, så några redan kände till resultatet.

- Att Vårgårda för andra året är på första plats är riktigt bra, men det häftigaste och unika är att Vårgårda varje år ligger högt och stabilt i våra mätningar, säger Jan-Olof Jacke. Det verkar finnas några saker som sticker ut för Vårgårda och det är framförallt att det är lite snack och mycket verkstad. Sedan också att man är politiskt överens om betydelsen av ett rikt näringsliv, fortsätter Jan-Olof Jacke.

Man i blå skjorta

© Jan-Olof Jacke VD Svenskt Näringsliv Foto: Evelina Carborn

Vårda samarbete

Kommunchef Lars Björkqvist fick motta den numer kända vandringspokalen.

– Vi gör det tillsammans! Det finns en kommun och det finns ett rikt näringsliv, och vi hjälps åt. Vi vill fortsätta vårda de relationerna, säger Lars Björkqvist.

Anton Oskarsson, Näringspolitisk rådgivare på Svensk Näringsliv visade kort vilka delar som gör att Vårgårda är en smidig kommun att driva företag i. Det finns några viktiga styrkor. Vårgårda är i topp-5 på frågorna:

  • Sammanfattande omdöme
  • Upphandling
  • Konkurrens från kommunens verksamheter
  • Kommunens service och bemötande
  • Kommunpolitikers attityder
  • Dialogen med kommunens beslutsfattare
  • Tjänstemännens attityder
  • Information till företagen
Anton Oskarsson visar på skärm hur Vårgårda lyckats.

© Anton Oskarsson, Näringspolitisk rådgivare

Magnus Nilsson, ordförande i Center of innovation, fyller i och är överens med Lars Björkqvist.

– I Vårgårda är man lösnings- och tillgänglighetsorienterade! Det finns en vilja att hitta lösningar som gör att det blir rätt från början.

Vårgårdas näringsliv består inte bara av industriföretag. Av sammanlagt 2 000 företag är ca 750 enmansföretag inom den gröna näringen. I Vårgårda har drygt 100 företag svarat på enkäten.

Vårgårda har de senaste 13 åren legat bland de 15 högst rankade kommunerna i Sverige. 2021 hade Vårgårda det högsta sammanfattande omdömet någonsin. 2022 något lägre, men ändå det näst högsta omdömet sedan mätningarna startade.

Företagsklimats sida Länk till annan webbplats. kan du jämföra resultat mellan flera kommuner och Sverigesnittet.

Nyheten på Svenskt Näringsliv Länk till annan webbplats.

Svenskt Näringsliv skrev i maj om Vårgårda Länk till annan webbplats.

Ranking sedan 2007

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

1

1

3

4

9

10

8

11

13

14

11

18

11

15

9

14

Bakgrund: Svenskt Näringsliv Företagsranking

Våra företag och de människor som är verksamma inom dem lägger en god grund för vår välfärd. De beslut som tas inom företagen, med strävan om att växa, anställa, investera, importera, exportera eller lägga ner sin verksamhet ger effekter på flera områden. Det påverkar sysselsättning, skatteintäkter och utbudet av varor och tjänster vi har tillgång till. Företagens beslut påverkar den omgivningen och därför är det viktigt att känna till hur de ser på sin omedelbara omgivning. Vilka förutsättningar det finns lokalt att driva och starta företag.

Företagen verkar inte bara på en global och nationell arena, de har också en närmiljö, en kommun, där de fysiskt finns och där deras beslut om att växa, anställa eller lägga ned fattas.

Rankingen

Det är det lokala företagsklimatet som är i fokus för rankingen. Varje år ger mer än
30 000 företagare i Sverige sina synpunkter på attityderna till företagande, kommunens service eller tillämpningen av lagar och regler i den kommun där de verkar. Syftet är att lyfta fram var i Sverige det är bäst att starta och driva företag. 

Rankingen innehåller olika faktorer som viktas olika tungt. Den tyngst vägande delen i rankingen är företagens uppfattning om ”Det sammanfattande omdömet om företagsklimatet i kommunen”. Övriga frågor är bland annat: Service till företag, Tillämpning av lagar och regler, Konkurrens från kommunens verksamheter och Tillgång på arbetskraft med relevant kompetens.

I rankingen vägs också strukturella förutsättningar för företagande i respektive kommun in.

"Det handlar om tillstånd och tillsyn, om bemötande och en tillförlitlig och snabb ärendehantering. Det handlar också om vilket utrymme kommunen ger till företagande inom traditionellt offentliga verksamheter och vilken bild skolan förmedlar av företag och företagande. Det handlar om attityder till företagande hos kommunpolitiker och tjänstemän men också i samhället i stort. Det kommunen kan göra för att underlätta för företagen att växa - anställa fler och därmed skapa fler jobb, bidra till högre tillväxt som leder till högre välstånd och starkare välfärd - det ska kommunen också göra."

Källa: www.foretagsklimat.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons