PDF
Senast publicerad:

Kommunfullmäktige den 10 maj - om medborgarförslag, motioner och kvalitet

Den 10 maj är det sammanträde för kommunfullmäktige. Det kan vara intressant att lyssna till svar på medborgarförslag och motion. Dessutom är det information om kommunens kvalitet. Vill du höra mer är du välkommen att följa mötet på plats i Kulturen. Annars kan du alltid följa sammanträdet via stream. Länk till annan webbplats. Passa på att träffa våra folkvalda och diskutera med dem.

Svar på medborgarförslag - Gör om Asklanda skolas kök till tillagningskök

Ett medborgarförslag har inkommit 2021-12-08. Förslaget innebär att kommunen bygger om köket i Asklanda till tillagningskök. I dagsläget är köket ett mottagningskök.

Kommunstyrelsen beslutade i oktober 2022 att återremittera ärendet för att få en bättre ekonomisk analys och hållbarhetsanalys.

Nu återkommer ärendet till kommunfullmäktige.

Svar på motion - gratis mensskydd till skolelever

På Sundlergymnasiet finns tillgång till gratis mensskydd i form av en automat på en av skolans toaletter. Där kan elever hämta tamponger kostnadsfritt. Automaten fungerar så att en tampong kan tas ut var fjärde minut. För den som hellre vill använda binda finns dessa att hämta kostnadsfritt hos skolsköterska. Bakgrunden till att automaten införskaffats är att Lions Club i Vårgårda 2021 hörde av sig till kommunen och önskade sponsra gymnasieskolan med en automat.

Kommunen förde då en dialog med Lions Club vilken resulterade i ett bidrag på 4000 kr att användas som delfinansiering till en automat på Sundlergymnasiet och en på Gullhögskolan. Automaten på Sundlergymnasiet kom på plats våren 2022 och en representant från Lions Club satte upp automaten.

Automaten på Gullhögskolan har ännu inte kommit på plats då leverantören haft svårt att leverera automaten, vilken beställdes 22 april 2022, men den beräknas finnas på plats under våren. I väntan på detta finns möjlighet att få mensskydd via skolsköterska.

Informationspunkt 18.00 - kommunens kvalitet i korthet, resultat

KKiK är ett nationellt projekt som omfattar cirka 170 kommuner. De utmanar sig själva genom att ta fram nyckeltal och jämföra resultat för att lära och utveckla verksamheten. KKiK ger en bra lägesbild av kommunen som kan utgöra grund för styrningen av kommunen, och i dialog med medborgarna samt för utveckling.

Kommunens Kvalitet i Korthet redovisar och jämför resultat inom områden som är av stort intresse för invånarna. Det är i huvudsak den politiska ledningens underlag och verktyg för att styra och bidra till en demokratisk dialog med medborgarna. Resultaten har ambitionen att i ett övergripande perspektiv beskriva kommunens kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner.

Välkommen!

Susanna Tingbratt (KD)
Kommunfullmäktiges ordförande

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons