PDF
Senast publicerad:

Ta chansen och gör en insats för miljön och plånboken

Det finns möbler och andra inventarier i kommunen som inte har cirkulerats vidare och som blir stående i förråd. För att frigöra lagerutrymme prövar nu kommunen att hitta nya ägare till möblerna genom att auktionera ut dem på Tradera. Målet är inte att göra någon vinst på försäljningen, fokus ligger på att möblerna ska få en längre livscykel som en del i kommunens hållbarhetsarbete.

Kommunen har idag ett återbrukssystem för möbler och inventarier kallat Returgården som hämtar upp, renoverar och kör ut möbler och inventarier som är överblivna/inte används i kommunens verksamheter. Returgården samordnas av arbetsmarknadsenheten och daglig verksamhet på Viaduct. Returgården främjar såväl social, ekologisk som ekonomisk hållbarhet.

Vårgårda politiker är angelägna om att kommunens icke använda möbler och inventarier måste nå en högre grad av återbruk. Genom att inte slänga funktionsdugliga saker utan istället återanvända dem minskar kommunen miljöpåverkan. Återbruk och minskad konsumtion är prioriterat. Syftet är att öka livslängden på det som kommunen en gång har köpt in, men även att spara – både på miljön och på skattebetalarnas pengar.

Med verksamheten Returgården jobbar Vårgårda kommun mot ett mer hållbart samhälle genom cirkulära möbelflöden. Grejerna läggs ut på kommunens interna bytessida där andra verksamheter inom kommunen kan ta över dem. Ibland krävs lite puts och fix av möblerna med hjälp av deltagarna på AME innan sakerna läggs ut på bytessidan.

Från vecka 23 kommer Returgården, med hjälp av företaget off2off, auktionera ut ca 50 möbler och inventarier på Tradera. Länk till annan webbplats.

För att detta ska kunna ske på ett sätt som följer lagstiftningen krävs att försäljning till extern part sker på ett offentligt och affärsmässigt sätt och till ett marknadsmässigt pris. Huvudregeln för att få ett marknadsmässigt pris är försäljning genom budgivning i någon form. Vårgårda har tagit del av erfarenheter från bland annat Burlövs och Lindesbergs kommuner och kommit fram till att pröva att göra försäljningen genom budgivning på Tradera.

De möbler som ska auktioneras ut via Tradera är i gott skick och kommer från olika verksamheten inom Vårgårda kommun.

Varje auktion kommer, i första hand, pågå en vecka. Utropspriset är 1 krona för samtliga möbler förutom några föremål som har ett högre värde där det finns ett minsta bud. Det eventuella överskott som kommunen får in går tillbaka till återbruksverksamheten.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons