PDF
Senast publicerad:

Kommunarkivet digitaliseras

Vårgårda kommun förvarar det egna arkivet från och med 1952-01-01. Den större delen av de handlingar som finns i kommunarkivet ska bevaras. Handlingar som ska bevaras levereras till kommunarkivet från verksamheternas närarkiv. Alla handlingar behöver dock inte bevaras då vissa handlingar gallras efter ett visst antal år eller vid inaktualitet.

I Vårgårdas kommunarkiv finns även bland annat handlingar som uppkommit redan på mitten av 1800-talet. De äldsta bevarade handlingarna består mest av kommunala protokoll, skoldagböcker och räkenskaper.

Välkommen att kontakta kommunen om du önskar ta del av allmänna handlingar.

E-arkiv

Sedan hösten 2022 är Vårgårda kommun en av kommunerna i ett samverkansprojekt ”e-arkiv i Sjuhärad”. Projektägare för e-arkiv i Sjuhärad är Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund. Målet med projektet är att upphandla och implementera ett e-arkiv. Intresserad av att läsa mer om projektet? Här finns mer information: https://www.borasregionen.se/projekt/projekt-vi-driver/e-arkiv-i-samverkan.html Länk till annan webbplats.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons